BOUW- EN
VASTGOEDMANAGERS

U bevindt zich hier:

Uniek project 'het Bellevue' opgeleverd.

'Circulair renoveren van het hoofdkantoor van Alliander’

Het Bellevue is het hoofdkantoor van Alliander in Arnhem en is in 2016 gerenoveerd, verduurzaamd en gerestyled. Van een traditioneel kantoorgebouw zijn de verdiepingen omgeturnd naar kantoortuinen. Het kantoor is zodanig aangepast dat het nieuwe (samen)werken volgens het programma ‘Alliander Werkt!’ haar beslag kan krijgen. 

Wat maakt het project zo uniek?
Naast het feit dat het gebouw compleet gerenoveerd, verduurzaamd en gerestyled is, is het project extra uniek dankzij specifieke ambities van Alliander. Naast de ambities van het lokaal verbinden en Great Place to Work stelde Alliander extra eisen aan haar werkomgeving, te weten: energieneutraal en circulariteit.
Energieneutraal spreekt in deze tijd bijna voor zich, echter doet het thema circulariteit in de bouw steeds meer haar intrede. Circulariteit stelt dat grondstoffen zolang mogelijk in gebruik moeten worden gehouden of het moet hergebruikt worden. Gevolg: afval wordt geminimaliseerd. Bij de renovatie van het Bellevue heeft Alliander dit thema als ambitie omarmd.

De ambities voor de renovatie
Hieronder worden de ambities van Alliander voor de renovatie van 'het Bellevue' omschreven:

Energieneutraal bouwen
Er is gestreefd naar energieneutraliteit door energie reductie, lokale duurzame opwekking en inkoop van additioneel duurzaam geproduceerde energie. Ten aanzien van energie (en CO2 reductie) is de doelstelling uitgesproken ‘minimale ecologische voetafdruk in ontwerp, realisatie en gebruik’.

Circulair bouwen - circulariteit
Er is gestreefd naar 100% handhaven van het bestaand gebouwvolume, 80% (duurzaam) toegevoegde materialen. Tevens is het streven om 95% van de vrijkomende materialen op locatie of elders te hergebruiken.
Daarnaast moet het gebouw bij oplevering beschikken over een grondstoffenpaspoort.

Lees meer over Alliander Circulair Verbouwen.

Lokaal duurzaam
Het realiseren van een steeds beter energie- en netwerkgebruik in de directe omgeving door samenwerking en delen met de gebiedspartners.

Great Place to Work
Er is gestreefd naar een pand dat samenwerken, ontmoeten en verbinden stimuleert en waar mensen zich prettig voelen. Het pand moet tevens flexibel zijn om zodoende mee te kunnen groeien (of krimpen) met de constant veranderende marktomstandigheden en bedrijfsveranderingen. Daarnaast wordt gezondheid nagestreefd en zal het gebouw “slim” moeten worden om sturing en besturing op afstand mogelijk te maken.

Wat betekent dit nu concreet voor de renovatie van 'het Bellevue'?

Energieneutraliteit
Teneinde haar doelstellingen op het gebied van Energieneutraliteit te realiseren heeft men voor 'het Bellevue' navolgende maatregelen getroffen:
- PV-cellen in het atriumdak, verwerkt in het glas;
- PV-panelen op alle overige daken;
- Toepassing van WKO;
- Toepassing van LED-lampen d.m.v. ‘Light as a service’ van Philips.

Resultaat
- Een energiebesparing van 80%;
- Geen gasaansluiting;
- 70% CO2 besparing op het renovatieproces.

Circulariteit;
Op het gebied van circulariteit zijn de volgende resultaten geboekt:
Van alle vrijkomende/gedemonteerde materialen is
- 81% hergebruikt en/of her bestemd;
- 17% gerecycled;
- Dat betekent dat er maar 2% van alle vrijkomende/gedemonteerde materialen afval is.

Grondstoffenpaspoort
De resultaten op het gebied van circulariteit worden verwerkt in een grondstoffenpaspoort. Hiermee is de herbruikbaarheid van grondstoffen, materialen en elementen vastgelegd voor de toekomst.

Rol van SBM
Alliander heeft SBM ingezet voor de directievoering, het projectmanagement, het kostenmanagement en de aanbesteding /prijs en contractvorming. Vanaf de initiatief fase heeft SBM in samenwerking met de ontwerp- en uitvoeringspartners invulling gegeven aan de ambities, waarmee Alliander een nieuwe standaard zet.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over dit unieke project (klik hier voor een virtuele rondleiding) of wat SBM voor u kan betekenen neem dan nu contact met ons op.

         

 

 

 

 


René van Essen

Projectmanager

NEEM CONTACT OP

Wij creëren
huisvesting van waarde

Vestiging Almelo

Hofstraat 79
7607 AC Almelo
Postbus 665  7600 AR Almelo

tel: 0546 - 85 19 19
mail: info@sbm-groep.nl

Route naar Almelo >

Vestiging Apeldoorn

Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Copyright 2022 - SBM Bouw- en vastgoedmanagers B.V. - KvK-nummer 06090607

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring