BOUW- EN
VASTGOEDMANAGERS

U bevindt zich hier:

Bewoners centraal bij herstructurering en verduurzaming woonwijk

Woningcorporatie UWOON geeft samen met bewoners vorm aan de herstructureringsopgave van wijk de Tinnegieter.

UWOON (8.650 woningen) werkt aan betaalbare en plezierige huisvesting in Elburg, Ermelo en Harderwijk. Zij verhuren niet alleen woningen maar zijn ook een sterke partner bij herstructurering of ontwikkeling van bouwplannen.

De Tinnegieter
De wijk Tinnegieter in Harderwijk betreft 65 woningen van ruim 60 jaar oud met diverse aandachtspunten op gebied van parkeren, groen, leefbaarheid, openbare ontmoetings- en speelruimte en duurzaamheid. In samenwerking met de buurtbewoners zijn de wensen en randvoorwaarden benoemd voor de herstructureringsopgave. Na afloop van het werk dient de wijk te bestaan uit 81 wooneenheden rondom de thema’s; diversiteit in woningaanbod, duurzame wijk, leefbare wijk en een groene wijk.
Op basis hiervan is een stedenbouwkundig plan ontwikkeld. Dit plan vormt de basis voor het nieuw vervaardigde bestemmingsplan en het programma van Eisen van UWOON, welke tot stand is gekomen in samenwerking met de huidige bewoners van de wijk.

Opdracht SBM
Aan SBM is gevraagd één aannemer te selecteren om samen met de bewoners en UWOON de gebiedsontwikkeling te realiseren. Op basis van de beschikbare stukken en informatie heeft SBM een eerste selectieleidraad voor de aannemers vervaardigd. Deze leidraad kent naast natuurlijk een waardering op kosten ook een uitgebreide waardering op zaken als Plan van Aanpak, bewonerscommunicatie en fasering.

Marktconsultatie
Deze eerste versie wordt in concept besproken met de gegadigde aannemers: de zogenaamde marktconsultatie. Na deze marktconsultatie wordt de selectieleidraad definitief gemaakt. Zo wordt gewaarborgd dat uitvoeringskennis vroegtijdig wordt ingebracht in het proces en wordt animo bij inschrijvers gestimuleerd zodat er ook een goede aanbesteding zal zijn.

Bewoners krijgen als belangrijke stakeholder ook een belangrijke rol
Omdat inschrijvers ook dienen te presenteren aan de bewonerscommissie is voor hen in de uiteindelijke besluitvorming een belangrijke rol weggelegd. Zij zijn dan ook een zeer belangrijke stakeholder in deze gebiedsontwikkeling zowel tijdens ontwikkeling, realisatie en natuurlijk in het navolgende gebruik.

Planning
Beoogd wordt het ontwikkelteam te kunnen uitbreiden met een aannemer in de tweede helft van 2019.

Als u vragen heeft over de voortgang van dit project, dan lichten wij dat graag toe. U kunt contact opnemen met Patrick Welpelo, projectleider namens SBM. 

Inspraak voor bewoners in een vroeg stadium


Patrick Welpelo

Projectleider

NEEM CONTACT OP

Wij creëren
huisvesting van waarde

Vestiging Almelo

Hofstraat 79
7607 AC Almelo
Postbus 665  7600 AR Almelo

tel: 0546 - 85 19 19
mail: info@sbm-groep.nl

Route naar Almelo >

Vestiging Apeldoorn

Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Copyright 2020 - SBM Bouw- en vastgoedmanagers B.V. - KvK-nummer 06090607

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring