BOUW- EN
VASTGOEDMANAGERS

U bevindt zich hier:

Doelstellingen verduurzaming woningcorporaties worden niet gehaald!

Dit stelt minister Plassterk in zijn brief Labelplicht woningcorporaties die op 14 juli jl. naar de Tweede Kamer is gestuurd.

In 2012 is in het Convenant energiebesparing huursector afgesproken dat het woningbezit van de corporaties in 2020 gemiddeld moet voldoen aan label B. Ondanks substantiële investeringen door de woningcorporaties lijkt dit doel niet te worden gehaald. In de Aedes-Woonagenda heeft Aedes een alternatief plan aangereikt met daarin opgenomen de afspraak dat de woningen in 2021 aan label B moeten voldoen en dat het bezit in 2050 C0²-neutraal moet zijn. De overheid twijfelt eraan of de woningcorporaties zelf in staat zijn om de doelstellingen te halen en vraagt zich af of er dwingende maatregelen opgelegd moeten worden. Voorlopig blijven het rijk en Aedes met elkaar in gesprek.

SBM ondersteunt diverse woningcorporaties bij het opstellen van energieconcepten om te kunnen voldoen aan de door de minister gevraagde doelstellingen, zowel bij nieuwbouw als bij verbouw/bestaande bouw. Daarnaast denken wij met corporaties mee bij het opstellen van hun eigen duurzaamheidsambities die verder gaan dan energiebesparing.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp en wat wij voor u hierin kunnen betekenen? Neem dan nu contact met ons op.

Voor de brief verwijzen wij u naar de website van de tweede kamer: www.tweedekamer.nl

 

 


Jeroen Huiskes

adviseur

NEEM CONTACT OP

Wij creëren
huisvesting van waarde

Vestiging Almelo

Hofstraat 79
7607 AC Almelo
Postbus 665  7600 AR Almelo

tel: 0546 - 85 19 19
mail: info@sbm-groep.nl

Route naar Almelo >

Vestiging Apeldoorn

Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Copyright 2020 - SBM Bouw- en vastgoedmanagers B.V. - KvK-nummer 06090607

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring