BOUW- EN
VASTGOEDMANAGERS

U bevindt zich hier:

Modern en toekomstbestendig gemeentehuis Lingewaard

Het beschadigde gemeentekantoor van Lingewaard moest niet alleen hersteld worden, maar ook verbouwd en uitgebreid tot nieuw gemeentehuis.

Medio 2018 is het toenmalige gemeentekantoor van de gemeente Lingewaard ernstig beschadigd. Door een aanslag met een auto is de voorgevel en de entreehal ernstig beschadigd en heeft de rest van het gebouw ernstige brand-, rook-, roet- en waterschade opgelopen. De gemeente heeft besloten het gehavende gebouw niet alleen te herstellen, maar direct de reeds beoogde aanpassingen in te vullen. Dat omvatte o.a. de uitbreiding met een bestuurscentrum met vergaderfaciliteit, het ‘anders werken’ en daarmee samenhangende inrichtingseisen en striktere scheiding tussen front- en backoffice activiteiten. Ook zijn enkele duurzaamheidsambities geïmplementeerd zoals de plaatsing van PV-panelen en toepassing van ledverlichting. De reeds bestaande WKO-installatie, voor warmte en koude opslag, is behouden gebleven. 

SBM Bouw- en vastgoedmanagers is vanaf een vroeg stadium bij het project betrokken. Enerzijds door te coördineren en ondersteunen in het traject van de schade-inventarisatie en -vaststelling met de schade-expert richting de verzekeraar, anderzijds door het verzorgen van het projectmanagement om te komen tot herstel, verbouw en uitbreiding van het gehavende gemeentehuis. Via toetsing op financiële haalbaarheid (stichtingskosten), is het ontwerptraject begeleid en is invulling gegeven aan de samenwerking met dezelfde adviseurs die waren betroken bij de oorspronkelijke nieuwbouw (opgeleverd in 2011). Na de volledige planuitwerking is een ‘niet-openbare nationale aanbesteding’ verzorgd. In de uitvoeringsfase is SBM als directievoerder namens de gemeente Lingewaard opgetreden.

Het eindresultaat heeft de gemeente Lingewaard in een video gevat: 

Heeft u vragen over onze bijdrage aan deze opdracht? We gaan er graag over in gesprek. 

Foto: Inbo

 


Fred Ligtenbarg

projectmanager

NEEM CONTACT OP

Wij creëren
huisvesting van waarde

Vestiging Almelo

Hofstraat 79
7607 AC Almelo
Postbus 665  7600 AR Almelo

tel: 0546 - 85 19 19
mail: info@sbm-groep.nl

Route naar Almelo >

Vestiging Apeldoorn

Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Copyright 2023 - SBM Bouw- en vastgoedmanagers B.V. - KvK-nummer 06090607

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring