BOUW- EN
VASTGOEDMANAGERS

U bevindt zich hier:

Preventieve aanpassingen balkons

Vanuit overheidswege is op 1 januari 2016 een gewijzigd Bouwbesluit van kracht, waardoor eigenaren van galerij- en portiekflats verplicht zijn om een constructief onderzoek te laten uitvoeren.

Het gaat hierbij om uitkragende betonnen galerij- of balkonvloeren die monoliet zijn verbonden aan de betonnen verdiepingsvloeren of gevelbalken. Dergelijke constructies werden vooral toegepast bij flats die zijn gebouwd tussen 1950 en 1970. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform SBR-publicatie 248 'Constructieve veiligheid van uitkragende galerijplaten (2e, herziene uitgave)'. 

Naar aanleiding van deze verplichting rondom de constructieve veiligheid van balkons heeft Woonbedrijf ieder1 de complexen die tot de risicocategorie behoren onderzocht op veiligheid en kwaliteit van de constructie. Hieruit zijn in totaal negen complexen aangewezen waar nader onderzoek nodig was om de veiligheid te kunnen vaststellen. SBM is ingeschakeld om dit uit te voeren, zonodig maatregelen te treffen en het aansluitende herstelproces te begeleiden.

Verdachte locaties
Direct na afronding van het onderzoek heeft Woonbedrijf ieder1 in samenwerking met SBM in zes van de negen complexen veiligheidsmaatregelen getroffen door het onderstempelen van de balkonconstructies. Nadat de huurders zijn geïnformeerd over de situatie en het vervolg, is SBM in samenwerking met constructeur JVZ Ingenieurs gestart met de technische uitwerking van de werkzaamheden.

Plan van aanpak
SBM heeft, in samenwerking met de constructeur JVZ Ingenieurs, een plan van aanpak uitgewerkt om de levensduur van de onderzochte balkons te verlengen met 25 tot 30 jaar. In het plan zijn de constructieve maatregelen gecombineerd met zowel esthetische als onderhoudstechnische ingrepen. Mede met het oog op het onderhoud in de toekomst. Nadat het plan technisch was uitgewerkt en goedgekeurd heeft SBM de aanbesteding richting uitvoerende partners verzorgd en aansluitend heeft zij het bouwtoezicht en de oplevering verzorgd.

 

Wij creëren
huisvesting van waarde

Vestiging Almelo

Hofstraat 79
7607 AC Almelo
Postbus 665  7600 AR Almelo

tel: 0546 - 85 19 19
mail: info@sbm-groep.nl

Route naar Almelo >

Vestiging Apeldoorn

Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Copyright 2020 - SBM Bouw- en vastgoedmanagers B.V. - KvK-nummer 06090607

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring