BOUW- EN
VASTGOEDMANAGERS

U bevindt zich hier:

Start realisatie unieke vastgoedontwikkeling in het Bargerveen bij Emmen

In opdracht van de provincie Drenthe is gestart met de realisatie van een schaapskooi met dienstwoning en informatiecentrum. Ontwikkelt door Prolander en SBM.

Het Natura2000 gebied Bargerveen is een hoogveengebied waar gestreefd wordt naar behoud en herstel van het aanwezige hoogveen. Daarvoor moet de waterhuishouding op orde zijn en verschralingsbeheer worden toegepast. Momenteel staat een schaapskooi op een locatie die door de Natura2000-maatregelen dusdanig nat wordt dat deze niet meer gebruikt kan worden. Daarnaast bevindt de huidige schaapskooi zich binnen het Bargerveen, op dit moment, op een ongunstige locatie om van daaruit een goed begrazingsbeheer te kunnen voeren in het gebied. De ontwikkeling betreft daarom het verplaatsen van de schaapskooi en aanverwante gebouwen. Aanvullend wordt er een dienstwoning, een informatiecentrum en een horecabedrijf gerealiseerd.

Het project

Het project bestaat, naast de schaapskooi die onderdak gaat bieden aan ruim 1000 schapen, tevens uit een rundveestal voor circa 110 runderen, een dienstwoning, een informatiecentrum met horecabedrijf en overige aanverwante gebouwen. Het ontwerp van DAAD architecten zorgt met haar vloeiende lijnen en ‘’groene daken’’ voor een zorgvuldige inpassing in het veengebied.

Het project betreft globaal de ontwikkeling en realisatie van:
• De nieuwe schaapskooi met een potstalsysteem (1.500 m²);
• Een runderstal (1.200 m²);
• Een kapschuur inclusief kantine, toiletten, wol atelier en werkplaats (600 m²);
• Een opslag voor foliebalen en een ruimte voor een mestplaats (300 m²);
• Een bedrijfswoning, 1 bouwlaag (240 m²);
• Een schuur t.b.v. de bedrijfswoning( x m²);
• Een hondenkennel t.b.v. 6 honden ( x m²);
• Een informatiecentrum (met vergaderruimte)
• Een horecaruimte, terras en een uitkijkpunt (276 m² BVO en 100 m² terras);

SBM heeft in samenwerking met Prolander de uitvraag opgesteld en de selectie verzorgt van de ontwerp partners. Daarnaast ondersteund SBM Prolander in de verdere ontwikkeling van het gebied, specifiek op het te ontwikkelen vastgoed.

Wilt u meer informatie over dit project of over onze dienstverlening neem dan nu contact op.

 


Patrick Welpelo

projectleider

NEEM CONTACT OP

Wij creëren
huisvesting van waarde

Vestiging Almelo

Hofstraat 79
7607 AC Almelo
Postbus 665  7600 AR Almelo

tel. 0546 - 85 19 19
info@sbm-groep.nl

Route naar Almelo >

Vestiging Apeldoorn

Oude Apeldoornseweg 41
7333 NR Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Copyright 2019 - SBM Bouw- en vastgoedmanagers B.V. - KvK-nummer 06090607

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring