BOUW- EN
VASTGOEDMANAGERS

U bevindt zich hier:

Van Wmo naar Huisvesting van Waarde

SBM adviseert en ondersteunt gemeenten bij Wmo-aanvragen.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet die onderdeel uitmaakt van het Nederlandse zorgstelsel. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn, nadat jaren de overheid dit was, verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

SBM Bouw- en Vastgoedmanagers ondersteunt gemeenten bij het toetsen van de (technische) haalbaarheid van plannen van woningbezitters die een aanvraag indienen. We gaan in gesprek met Rik ter Bekke, projectleider bij SBM, die regelmatig Wmo-aanvragen beoordeelt.

“Samen met de cliënt en de Wmo-consulent van de gemeente, beginnen we vaak met een huisbezoek. Zo kunnen we de behoefte en situatie goed inschatten. De cliënt en de Wmo-consulent hebben op basis van een ergonomisch advies vaak al goed in kaart wat de behoefte is. Wij toetsen of de woningaanpassingen haalbaar zijn in de woning en of het ontwerp voldoet aan de technische normen. Aansluitend toetsen wij offertes op volledigheid en marktconformiteit.”

Het gaat in onze ogen altijd om het centraal stellen van de gebruiker. Dat gaat in deze situaties zeer sterk op: door veranderingen in de gezondheid van een bewoner, zijn aanpassingen noodzakelijk. Dit is een vervelende situatie voor de bewoner, die zich hier ongewenst in bevindt. Aan SBM en de gemeente de taak om ervoor te zorgen dat de woonomgeving weer aansluit bij de behoefte van de bewoner, op een financieel en bouwkundig verantwoorde wijze. Huisvesting van waarde in optima forma.

Rik ter Bekke:
“Het ontwerp moet veelal voldoen aan de toegankelijkheidseisen voor mindervaliden, die zijn opgenomen in het Handboek Toegankelijkheid. Hiermee kunnen wij gestructureerd het ontwerp toetsen. Bewoners zijn zelf soms zoekende in wat er mogelijk is: kunnen de aanpassingen wel in hun huidige woning? Een antwoord dat op voorhand niet vastligt, maar gelukkig is er vaak het nodige mogelijk. En als dat niet het geval is, dan kan de gemeente bemiddelen bij een verhuizing naar een woning die wél past. En hoewel je mensen treft in een situatie waar ze liever niet in zitten, geeft dit werk wel echt voldoening. Samen zijn we in staat om bewoners weer op weg te helpen in hun eigen huis.”


Rik ter Bekke

Projectleider

NEEM CONTACT OP

Wij creëren
huisvesting van waarde

Vestiging Almelo

Hofstraat 79
7607 AC Almelo
Postbus 665  7600 AR Almelo

tel: 0546 - 85 19 19
mail: info@sbm-groep.nl

Route naar Almelo >

Vestiging Apeldoorn

Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Copyright 2022 - SBM Bouw- en vastgoedmanagers B.V. - KvK-nummer 06090607

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring