BOUW- EN
VASTGOEDMANAGERS

U bevindt zich hier:

STABU Bestek

Om tot een goed onderbouwde, gedetailleerde omschrijving van het ontwerp te komen kan een STABU bestek uitkomst bieden.

Een goed onderbouwd ontwerp

U begeeft zich in de afrondende fase van een ontwerp voor een bouwproject. Om tot een goed onderbouwde, gedetailleerde omschrijving van het ontwerp te komen kan een STABU bestek uitkomst bieden. Het bestek omschrijft de technische en functionele eisen die gesteld worden aan een bouwwerk. Het is de beschrijving van het ontwerp. Daarnaast vormt het een belangrijke basis voor de prijs- en contractvorming met de uitvoerende partners en wordt het bestek om die redenen ook aangevuld met 'voor het werk geldende voorwaarden'. Zo weten alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn precies wat er van hen verwacht wordt, en de opdrachtgever weet precies wat zij krijgt. SBM Bouw- en vastgoedmanagers kan voor u een STABU bestek opstellen, maar ook ondersteuning of advies bieden waar nodig.

De basis voor de aannemingsovereenkomst

Het bestek vormt de basis voor het contract tussen opdrachtgever en aannemer en de prijsvorming bij aanbestedingen en wordt veelal opgezet als belangrijk onderdeel van een (traditioneel) ontwerp- en bouwproces. Echter, ook bij meer geïntegreerde samenwerkingsvormen, zoals het bouwteam, heeft het bestek toegevoegde waarde. Het bestek zorgt voor duidelijkheid in wat er gemaakt moet worden en onder welke voorwaarden. Alle partijen die betrokken zijn in het bouwproces hebben hier vanzelfsprekend belang bij.

Voor het werk geldende voorwaarden (UAV 2012)

Naast de technische en functionele eisen worden in het bestek ook de voor het werk geldende voorwaarden welke zijn overeengekomen omschreven, het zogenaamde Hoofdstuk 00. Hierbij moet men denken aan; het van toepassing verklaren van de UAV 2012 (Uniforme Administratieve Voorwaarden), de leverings-/betalings- en inkoopvoorwaarden, de verplichtingen van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer(s), aspecten met betrekking tot bouwtijden, beperkingen t.a.v. overlast, etc. Bij SBM beschikken we over de juiste (juridische) kennis en ervaring om u hierin te adviseren en/of dit deel van het bestek voor u te formuleren.

Een bestek opstellen

SBM beschikt over ruime ervaring en gecertificeerde STABU bestekschrijvers. Geen bouw- of huisvestingsproject is hetzelfde en geen enkel bestek heeft exact dezelfde inhoud. Voor elke sector waarin wij actief zijn, bieden wij desalniettemin een belangrijke mate van standaardisatie zodat we snel en eenvoudig een voor u geschikt bestek kunnen stellen. Dit gaat nooit ten koste van de kwaliteit en de inhoud.

Lid van de bond van Nederlandse Bestekdeskundigen

Onze bestekschrijvers en als SBM Bouw- en vastgoedmanagers zijn wij lid van de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen (BNB). 

Doelstellingen van de BNB

• Bevorderen van de beroepsuitoefening van de leden in het algemeen en het bevorderen van de kennis, inzicht en vaardigheden van bestekdeskundigen in het bijzonder.
• Bevorderen van de toepassing van de bestekschrijfkunde.
• Behartigen van de belangen van bestekdeskundigen.

Een bestek of hulp nodig?

Wilt u door SBM een STABU bestek laten opstellen voor uw bouw- of huisvestingsproject? Of heeft u vragen of hulp nodig? Wij helpen u graag! Neem vrijblijvend contact met ons op via het telefoonnummer 0546 - 85 19 19 of stuur een e-mail naar info@sbm-groep.nl.

Wij creëren
huisvesting van waarde

Vestiging Almelo

Hofstraat 79
7607 AC Almelo
Postbus 665  7600 AR Almelo

tel: 0546 - 85 19 19
mail: info@sbm-groep.nl

Route naar Almelo >

Vestiging Apeldoorn

Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Copyright 2024 - SBM Bouw- en vastgoedmanagers B.V. - KvK-nummer 06090607

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring