BOUW- EN
VASTGOEDMANAGERS

U bevindt zich hier:

Beheer en onderhoud

Effectief beheer en onderhoud van huisvesting: een continu proces.

Volop in beweging

Uw organisatie is volop in beweging en uw huisvesting dient hier op te worden afgestemd. Dit is geen eenmalig proces, maar juist een continu proces waar beheer en onderhoud een primaire rol in speelt. Dit zorgt ervoor dat uw huisvesting altijd van toegevoegde waarde blijft voor uw dagelijkse bezigheden: ondernemen. Op praktijkgerichte wijze helpt SBM uw beheer en onderhoud vormgeven.

Advies beheer & onderhoud 

Het beheer en onderhoud van een pand reikt verder dan alleen de technische uitvoer. Misschien heeft u als gebouwbeheerder of manager het doel om de energiekosten te verlagen. Mogelijk dient het klimaat in de verschillende schoolpanden te worden verbeterd. Wat uw vraag ook is, SBM is u graag van dienst bij het vergroten van uw inzicht in het onderhoud, maar ook de opzet van en de begeleiding bij de uitvoer ervan.

Afgestemd op de praktijk 

Wij adviseren u bij het organiseren van het beheer en onderhoud van gebouwen. De manier waarop stemmen we nadrukkelijk af met uw langetermijnvisie, waarbij we de praktijk niet uit het oog verliezen. 

Onderhoud & beheer van start tot uitvoering

Een Meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) is één van de manieren waarop u het onderhoud van uw gebouw doelgericht kunt sturen. We waarborgen daarmee een doelmatige en doelgerichte inzet van (financiële) middelen. Wij vertalen uw eisen en wensen in een Programma van Eisen en een onderhoudsbestek op basis waarvan onderhoudspartners worden geselecteerd. Dit doen wij voor alle disciplines: bouwkundig, elektrotechnisch, werktuigbouwkundig en facilitair beheer en onderhoud. We begeleiden u bij de selectie van uw partners, wanneer gewenst.

Meer weten

Wilt u meer weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van beheer en onderhoud? Neem dan contact met ons op.

Wij creëren
huisvesting van waarde

Onze projecten

Revitalisering en verduurzaming TCC Losser

De ambitie van het Twents Carmel College voor de locatie in Losser is ‘de basis op orde’. Zij wil een prettige en veilige leeromgeving bieden voor haar leerlingen en een optimaal klimaat voor persoonlijke ontwikkeling.

Lees verder ›

Woonbedrijf ieder1

SBM ondersteunt bij de planmatige aanpak van vastgoedbeheer.

Lees verder ›

Managing Partner Vastgoed gemeente Deventer

Onze taak is het beheren en onderhouden van het vastgoed van de gemeente Deventer.

Lees verder ›

Vastgoedmanager a.i. Gemeente Arnhem

SBM biedt ondersteuning bij de totstandkoming van strategisch beleid, uitvoering van projecten en het operationele beheer voor onderwijshuisvesting in Gemeente Arnhem.

Lees verder ›

Waterkwartier Zutphen

42 woningen gelegen in het Waterkwartier in Zutphen zijn in de jaren 60 van de vorige eeuw gebouwd. Vanuit het MeerjarenOnderhoudsPlanning (MJOP) bleek dat de woningen in 2017 het nodige onderhoud behoefden.

Lees verder ›

EMM

EMM International heeft zich per 1 oktober op bedrijventerrein Hessenpoort te Zwolle gevestigd. Op een kavel van ruim een hectare is een modern logistiek centrum, inclusief kantoorruimte en het knowledge & experience center gerealiseerd.

Lees verder ›

Uniek project 'het Bellevue' opgeleverd.

'Circulair renoveren van het hoofdkantoor van Alliander’

Lees verder ›

Revitalisatie Scholengemeenschap Marianum Groenlo

Het schoolgebouw met de beste rapportcijfers.

Lees verder ›

Staatsbosbeheer en SBM doen gezamenlijk onderzoek naar exploitatieverbetering van landgoed Soelen

SBM adviseert Staatsbosbeheer de transformatie mogelijkheden voor Landgoed Soelen.

Lees verder ›

Bonhoeffer College locatie Bruggertstraat opgeleverd.

Na goedkeuring op de door SBM opgestelde haalbaarheidsstudie heeft SBM het Bonhoeffercollege begeleidt naar een inspirerende leer en werk omgeving.

Lees verder ›

Het Twickel College Borne opgeleverd!

Binnen één jaar tijd is het oude schoolgebouw volledig getransformeerd tot een moderne toekomstbestendige locatie voor het Twickel College Borne.

Lees verder ›

Gezondheidscentrum Kompas

Gezondheidscentrum Kompas heeft als doelstelling een wezenlijke bijdrage te leveren aan een gezonde en fitte wijk. Naast aandacht voor ziekte en zorg, willen zij aandacht geven aan gezondheid en gedrag. Waar mogelijk bevordert Kompas de zelfredzaamheid van hulpvragers en stimuleren hen in het (her)ontdekken van eigen kracht en vitaliteit. Kompas wil graag zinvolle zorg leveren, waarbij gewerkt wordt vanuit de visie dat lichaam en geest één zijn.

Lees verder ›

Natura Docet, Wonderryck Twente

De wens van Natura Docet om het bestaande museum voor een breder publiek toegankelijk te maken én de wens van VVV Dinkelland om op een centrale plek gehuisvest te zijn heeft ertoe geleid dat het bestaande museum is getransformeerd tot een belevingsmuseum, landschapscentrum en informatiepunt. Het nieuwe museum beschikt, naast haar vele historische bezienswaardigheden en moderne technologieën die bijdragen aan de beleving van wat de natuur in Noordoost-Twente te bieden heeft, over een winkel (VVV) en brasserie.

Lees verder ›

DNV GL Arnhem

DNV GL levert wereldwijd in meer dan 100 landen diensten op het gebied van classificatie en technische inspectie, software en advies aan de scheepvaart, olie- & gasindustrie en energiecentrales.

Lees verder ›

Herbestemming en transformatie Fort de Gagel

Het fort, dat in 3 oorlogen zijn dienst heeft bewezen, zal onder andere een horecabestemming krijgen.

Lees verder ›

NOS, Hilversum

De meeste activiteiten van de NOS worden verricht op het Mediapark in Hilversum, waar zij 5 gebouwen en een parkeergarage in eigendom en beheer heeft. In deze gebouwen wordt een groot deel van de televisie- en radioprogramma's van de NOS voorbereid, opgenomen en uitgezonden. Bij het beheer en onderhoud van de gebouwen staan veiligheid en bedrijfszekerheid voorop. Het primaire proces stelt hoge eisen aan de huisvesting en daarmee aan de organisatie waarin deze wordt beheerd. In de professionalisering van deze organisatie is goed informatiemanagement essentieel.

Lees verder ›

Foodcourt, Enschede

Foodcourt Enschede bestaat uit twee horecapanden die onderling zijn verbonden door een betonnen, opengewerkte schil met een hoge reclamezuil in het midden.

Lees verder ›

Thales Nederland, Hengelo

Thales is een Franse onderneming met vestigingen over de gehele wereld. Het elektronicaconcern is onder andere bekend door zijn radarsystemen.

Lees verder ›

Van ‘oude LTS’ naar een toekomstbestendige locatie voor het Twickel College in Borne

Eén van de projecten van de Scholengroep Carmel Hengelo is het realiseren van nieuwe huisvesting voor Het Twickel College in Borne.

Lees verder ›

Standaardisatie centrumontwikkelingen stadsregio Arnhem Nijmegen

SBM heeft stadsregio Arnhem Nijmegen geadviseerd over de aanpak van initiatieven voor centrumvoorzieningen.

Lees verder ›

Gemeentehuis Dinkelland, Denekamp

De realisatie van het gemeentehuis is onderdeel van het Masterplan Denekamp. Dit nieuwe gemeentehuis sluit aan op het kleinschalige, dorpse karakter van Denekamp. Bij de herindeling van Denekamp geldt het gemeentehuis als blikvanger.

Lees verder ›

Dock 36, Enter

Op basis van expertise en goede samenwerking is de betrokkenheid van SBM bij dit project van CTR Vastgoed B.V. tot stand gekomen.

Lees verder ›

Media Markt, Emmen

Het project betreft een ontwikkeling van commerciële ruimten, bovenop een eerder door de gemeente Emmen ontwikkelde parkeergarage.

Lees verder ›

Universiteit Twente, Enschede

Universiteit Twente bevindt zich op een ruim opgezette campus in Enschede waar vele activiteiten plaatsvinden. De Universiteit herbergt hier bijna 10.000 studenten en circa 3.300 medewerkers.

Lees verder ›

Maxon Motor Benelux, Enschede

Realisatie van een hightech en toekomstbestendig bedrijfsobject

Lees verder ›

Carmelcollege, Hengelo

Stichting Carmelcollege bindt 13 onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs. Deze 13 instellingen zijn gevestigd op meer dan 50 locaties in heel Nederland en bieden samen onderwijs aan meer dan 36.000 leerlingen.

Lees verder ›

HAVO/VWO VMBO PRO Het Erasmus, ver-/nieuwbouw Havo/Vwo, Almelo

HAVO/VWO VMBO PRO Het Erasmus te Almelo is opdrachtgever voor de ver- en nieuwbouw van Havo-Vwo te Almelo. Velen erkennen dat het een mooi gebouw aan de buitenkant is (gemeentelijk monument).

Lees verder ›

ROC van Twente, Almelo

Een “kloek” en eigenzinnig gebouw vormt de nieuwbouw voor het ROC van Twente te Almelo. Een thuis waarin het prettig leren is en dat comfort verschaft aan student en medewerker.

Lees verder ›

Metal Machinebouwers, Nijverdal

Gezien de goede afgegeven referenties van Nido te Holten aan hun klant Metal Machinebouwers is door Metal besloten het gehele nieuwbouwtraject van het bedrijfsgebouw inclusief het ontwerp uit handen te geven aan SBM.

Lees verder ›

Stadhuis Rotterdam, Rotterdam

Het stadhuis Rotterdam is gebouwd naar een ontwerp van prof. dr. Henri Evers in een mengeling van neostijlen, zoals Neo Romaans en Neo Byzantijns met als voornaamste stijl Neo Renaissance.

Lees verder ›

ViVoChem, Almelo

ViVoChem is een voorraadhoudende distributeur van chemicaliën, gevestigd te Almelo. Het bedrijf is verantwoordelijk voor opslag en distributie van chemische producten. ViVoChem is onderdeel van de Bufa groep en beschikt over meer dan 125 jaar ervaring in de omgang met chemicaliën.

Lees verder ›

Multicare voorziening, Almelo

Diverse externe en interne ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat Stichting Commujon LSG een Multicare voorziening in Almelo heeft gevestigd.

Lees verder ›

Schip van Klazienaveen, Klazienaveen

Door Peter van Dijk Projects & Investments is op een unieke locatie een uniek project ontwikkeld. SBM is vanaf de ontwerpfase betrokken geweest bij het project en heeft tot en met de prijsvorming zorggedragen voor zowel projectmanagement als kostenmanagement.

Lees verder ›

Villa met bijgebouw, Geesteren

Kenmerkend hierbij zijn de bijzondere daklichttoetredingen, de gecombineerde dakafwerking van pannen met riet en de doordachte zichtlijnen, zowel intern als naar de omgeving.

Lees verder ›

Cirex, precisie gieterij, Almelo

Ten gevolge van goede ervaringen met SBM bij de realisatie van een uitbreiding van een collega-gieterij te Oldenzaal is SBM door Cirex gevraagd haar uitbreidingsplannen vorm te geven.

Lees verder ›

Brandweerpost & Harmonie, Ootmarsum

De gemeente Dinkelland had ambitie een brandweerpost te realiseren in één van de fabriekshallen van de voormalige damast-, katoen- en linnenfabriek Ootmarsum op de hoek van de Denekamperstraat en Laagsestraat te Ootmarsum.

Lees verder ›

Districtskantoor Provincie Gelderland, Warnsveld

Na ruim 30 jaar in een tijdelijke huisvesting kantoor te hebben gehouden in het buitengebied van Warnsveld heeft de Provincie Gelderland besloten zowel haar districtskantoor in Herveld als in Warnsveld op de huidige locaties te gaan vervangen voor permanente nieuwbouw.

Lees verder ›

Brandweerkazerne Tubbergen, Tubbergen

Na reeds diverse werkzaamheden voor de gemeente Tubbergen te hebben verricht is SBM ook voor deze opdracht benaderd.

Lees verder ›

Maartenscollege, Haren

Het Maartenscollege bestaat sinds 1946. In de herfst van 1984 werd de Internationale School gesticht als separate organisatie om onderwijs te geven voor internationale studenten in het noorden van Nederland, waarbij Engels de voertaal is.

Lees verder ›

Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem

Het Waterschap Rijn en IJssel in Doetinchem heeft recent haar nieuwe markante onderkomen in Doetinchem in gebruik genomen. Het pand is geheel in de geest van het water ontworpen en vormt een bijzonder geheel met haar omgeving.

Lees verder ›

Districtskantoor Provincie Gelderland, Herveld

De provincie Gelderland heeft haar tijdelijke districtskantoor in Herveld verruild voor permanente nieuwbouw op dezelfde locatie. Vanuit dit districtskantoor wordt het beheer en onderhoud aan de provinciale wegen in de regio gecoördineerd.

Lees verder ›

Christelijk College De Noordgouw, Heerde/Hattem

Christelijk College De Noordgouw is een scholengemeenschap voor VMBO (met LWOO), MAVO, HAVO en Atheneum-leerlingen uit de regio Noordoost-Veluwe.

Lees verder ›

Revitalisatie Carmelcollege, Emmen

Het Carmelcollege Emmen, deel uitmakend van de Stichting Carmelcollege, is een brede scholengemeenschap met opleidingen: VMBO-beroepsgericht, MAVO, HAVO en Atheneum. Daarnaast kent de school tweetalig onderwijs (TTO) voor HAVO- en Atheneumleerlingen en faciliteiten voor topsportleerlingen (LOOT). Het Carmelcollege profileert zich met maatwerk en bijzondere opleidingen.

Lees verder ›

Woon- & Zorgcentrum Friso, Almelo

De Wooncentra van Woon- & Zorgcentrum Friso zijn gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Friso biedt de mogelijkheid om, indien gewenst, terug te vallen op ondersteuning en zekerheid van het zorgcentrum.

Lees verder ›

Brandweerkazerne, Bemmel

Door eerdere ervaringen met SBM bij verschillende projecten heeft de gemeente Lingewaard SBM ingeschakeld als projectmanager, kostendeskundige en directievoerder bij de planvorming en realisatie van de Brandweerkazerne te Bemmel.

Lees verder ›

Omnisportcentrum, Apeldoorn

De opdrachtgever, de gemeente Apeldoorn, heeft een multifunctioneel sportcomplex gerealiseerd, waarbij voor het indoor baanwielrennen en voor de indooratletiek een A-status verkregen werd.

Lees verder ›

Gemeentehuis Haaksbergen, Haaksbergen

Gezien de referenties van SBM en het wederzijds vertrouwen tussen de gemeente Haaksbergen en SBM is deze samenwerking tot stand gekomen.

Lees verder ›

Brandweerkazerne, Wijchen

Het is een unieke locatie, liggend tussen het Kasteel van Wijchen en de “Molenbeld”, beide monumentale gebouwen.

Lees verder ›

Brandweerpost Weerselo, Weerselo

Mede dankzij de ervaringen van SBM bij overheidsgebouwen evenals het complete dienstenpakket wat SBM aanbiedt, heeft de gemeente Dinkelland besloten de beoogde ontwikkeling onder begeleiding van SBM te verwezenlijken.

Lees verder ›

Gemeentehuis Oost Gelre, Lichtenvoorde

De gemeente heeft besloten om op de plek van het huidige gemeentehuis te Lichtenvoorde, door middel van vervangende nieuwbouw, het toekomstige gemeentehuis te realiseren.

Lees verder ›

Kulturhus Haaksbergen, Haaksbergen

Op basis van expertise en goede samenwerking tussen SBM en de opdrachtgever in het verleden is de betrokkenheid bij de nieuwbouw van het Kulturhus te Haaksbergen tot stand gekomen.

Lees verder ›

Gemeentekantoren Lingewaard, Bemmel

Op basis van referenties en eerdere samenwerkingen tussen SBM en de opdrachtgever is gefaseerd het gehele bouw-/projectmanagement, bouwkostenmanagement en de directievoering inclusief beperkt toezicht uit handen gegeven aan SBM.

Lees verder ›

Herontwikkeling "De Waaier", Universiteit Twente, Enschede

SBM heeft er toe bijgedragen dat het kwaliteitsniveau die bij dit gebouw hoort, alsmede de voorwaarden waaraan en waaronder gebouwd moest worden, uiteindelijk gerealiseerd is.

Lees verder ›

Aeronamic productieruimte en kantoren, Almelo

Aeronamic heeft bij eerdere uitbreiding naar tevredenheid gebruik gemaakt van de diensten van SBM, waardoor de keuze voor deze uitbreiding wederom op SBM is gevallen.

Lees verder ›

HAVO/VWO VMBO PRO Het Erasmus, nieuwbouw vestiging Praktijkonderwijs, Almelo

HAVO/VWO VMBO PRO Het Erasmus, vestiging Praktijkonderwijs (voorheen PRO ’t Heetveld) is een praktijkschool voor voortgezet onderwijs voor moeilijk lerende kinderen met circa 250 leerlingen en 50 medewerkers.

Lees verder ›

Renovatie/nieuwbouw OBC/ROC A12, Huissen

In opdracht van de gemeente Lingewaard is het OBC Huissen aan de Julianastraat 17 verbouwd en uitgebreid met nieuwbouw. Het OBC is een VMBO-school en is uitgebreid met een MBO-opleiding van het ROC A12.

Lees verder ›

Vastgoedmanagement De Waerdenborch, Holten en Goor

De Waerdenborch is een openbare scholengemeenschap voor VWO, HAVO en VMBO met de hoofdvestiging in Holten en een nevenvestiging in Goor.

Lees verder ›

Vastgoedmanagement HAVO/VWO VMBO PRO Het Erasmus, Almelo

HAVO/VWO VMBO PRO Het Erasmus is een openbare scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs met de afdelingen praktijkonderwijs, VMBO, HAVO, VWO en Gymnasium.

Lees verder ›

Directiekantoor Pius X College & St. Canisius, Almelo

Er is een nieuwe locatie gebouwd voor de Centrale Directie van het Pius X College en St. Canisius. De wens van de directie was dat het onderwijs dichterbij de locatie kwam, waardoor er nu meer ruimte is op de locatie aan de Aalderinkshoek.

Lees verder ›

Unilocatie, Almelo

Het RK Pius X College en de CSG Het Noordik hebben een nieuwe vmbo-locatie gebouwd. Samen! Niet als één grote leerfabriek, maar met eigen plekken voor grote en kleine groepen leerlingen.

Lees verder ›

Universiteit Twente verbouw Bastille, Enschede

Tijdens de duur van de werkzaamheden is er een projectleider van SBM op de bouwplaats gedetacheerd. SBM heeft het project ondersteund met project- en kostenmanagement.

Lees verder ›

ROC van Twente, Almelo

Een “kloek” en eigenzinnig gebouw voor het ROC van Twente.

Lees verder ›

Herhuisvesting Vredehof, Enschede

SBM heeft Vredehof ondersteund in alle facetten die enig raakvlak hadden met de realisatie van de verbouw vanaf het moment van aankoop van het vastgoed tot en met de oplevering van de verbouw.

Lees verder ›

OBC Juniorcollege, Bemmel

Door eerdere ervaringen met SBM bij verschillende (school)projecten heeft de gemeente Lingewaard SBM ingeschakeld als projectmanager en kostendeskundige bij de planvorming en realisatie van het OBC Juniorcollege te Bemmel.

Lees verder ›

Brede school Klaverkamp, Bemmel

Midden tussen boerderijen en boomgaarden is bij het dorp Bemmel een Vinex-wijk opgetrokken. Op deze landelijke plek in de Betuwe was de gemeente van plan als accent een brede school met daarin diverse onderwijsdisciplines te stichten.

Lees verder ›

Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie, Almelo

Aanleiding voor de verbouwwerkzaamheden was dat de huidige indeling van de gebouwen onvoldoende aansloot bij het functioneren van de klinieken en behandelmethoden.

Lees verder ›

Titus Brandsmahof, Almelo

Jarenlang was de Willibrordkerk een markant punt in de wijk Ossenkoppelerhoek. Op de plek waar de kerk heeft gestaan is nu een appartementencomplex gebouwd.

Lees verder ›

Vastgoed Visieplan LSG-Rentray, Eefde

LSG-Rentray is een organisatie voor jeugdzorg en opvang van ama's (alleenstaande minderjarige asielzoekers). LSG-Rentray stuurt verschillende organisaties aan die actief zijn in de jeugdzorg in Midden- en Oost-Nederland.

Lees verder ›

Meerjaren onderhoudsplan LSG-Rentray, Eefde

LSG-Rentray is een organisatie voor jeugdzorg en opvang van ama's (alleenstaande minderjarige asielzoekers). LSG-Rentray stuurt verschillende organisaties aan die actief zijn in de jeugdzorg in Midden- en Oost-Nederland.

Lees verder ›

Livio, Enschede - Haaksbergen

Livio is een nieuwe naam voor Thuiszorg Enschede - Haaksbergen en Stichting "Breeder veld". Deze twee zorginstellingen zijn begin 2004 een samenwerking aangegaan die leidde tot één nieuw concern.

Lees verder ›

OlmenEs, Appelscha

OlmenEs in Appelscha is een woon- en werkgemeenschap op antroposofische grondslag voor mensen met een verstandelijke handicap.

Lees verder ›

De LosserHof, Losser

Goed wonen, werken en goede zorg vereisen een goede omgeving. Stichting De Twentse Zorgcentra is daarom continu bezig met de ontwikkeling van nieuwe en betere gebouwen om in te wonen en te werken.

Lees verder ›

Het Bouwhuis, Enschede

De Twentse Zorgcentra is een zorginstelling met diverse locaties verdeeld in Twente. De Twentse Zorgcentra is gericht op de begeleiding en ondersteuning van mensen met een verstandelijke handicap in de regio Twente.

Lees verder ›

Sporthal Arcus Oosterweg, Wijchen

SBM is tijdens het gehele proces verantwoordelijk voor het project- en kostenmanagement en tijdens de uitvoering voor de directievoering en toezicht geweest. Tevens heeft SBM de Europese architecten- en aannemersselectie begeleid.

Lees verder ›

Voetbalstadion Heracles, Almelo

Bewezen competenties door projecten uit het verleden, onze onafhankelijke positie ten opzichte van uitvoerende partijen en onze betrokkenheid bij de stad Almelo in de breedste zin van het woord waren voor de opdrachtgever, Stichting Stadion Heracles, aanleiding SBM de opdracht te gunnen voor het begeleiden van de nieuwbouw van het stadion.

Lees verder ›

Voetbalstadion Heracles, uitbreiding businessclub

Na promotie naar de eredivisie in het seizoen 2005-2006 bleek de BVO Heracles zodanig in de belangstelling te staan dat de sponsors/businessclubleden onvoldoende ruimte hadden elkaar in de bestaande businessclub op een fatsoenlijke manier te kunnen ontmoeten.

Lees verder ›

Voetbalstadion NEC (De Goffert), Nijmegen

De kwaliteiten en vaardigheden van SBM werden ten volle benut bij het verwerven van de opdracht om het stadion te mogen ontwerpen en begeleiden.

Lees verder ›

Bedrijfsverzamelgebouw, Zwolle

Op basis van expertise en goede samenwerking tussen SBM en de opdrachtgever in het verleden is de betrokkenheid bij dit project van Berkelstede Invest B.V. tot stand gekomen.

Lees verder ›

Diekmanhal, Enschede

De gemeente Enschede heeft een multifunctionele sporthal gerealiseerd op het Diekmanterrein te Enschede. Belangrijke uitganspunten waren dat de hal een architectonisch aansprekend gebouw moest zijn, transparant en toegankelijk.

Lees verder ›

Zwem- en sportaccommodatie De Kalkwijck, Hoogezand Sappemeer

Na het beëindigen van de bouwwerkzaamheden is een multifunctioneel sportcomplex met zwemaccommodatie, tennis, squash en horeca-(sport)voorzieningen ontstaan, welke voldoet aan de laatste moderne eisen en wensen.

Lees verder ›

Centrumplan Hoofdstraat, Zuidwolde

In het centrum van Zuidwolde ontwikkelde Berginvest samen met C1000 Vastgoed ca. 3.400 m² b.v.o. aan commerciële ruimte met hierboven 24 appartementen. In de commerciële ruimten zijn o.a. een C1000 en een vestiging van de Rabobank verworven.

Lees verder ›

Malderhof, Almelo

Op de locatie waar het Malderhof-project is gerealiseerd, stond voorheen garage Schiphorst (later Ford-Bloemendal) en als zodanig staat deze locatie in de volksmond van Almelo dan ook bekend.

Lees verder ›

Nieuwbouw 3 woontorens, Apeldoorn

Op de voormalige locatie van de Klimopschool, gelegen aan de kruising van de PWA-laan (Prins Willem Alexanderlaan) en de Prinses Beatrixlaan te Apeldoorn, heeft Ons Huis 3 woontorens met een ondergrondse stallingsgarage ontwikkeld.

Lees verder ›

Stichting Berkelhof Wonen, Lochem

Stichting Berkelhof Wonen beheert 67 seniorenwoningen voor senioren van 55 jaar en ouder. Iedere woning is voorzien van een alarmeringssysteem dat in verbinding staat met naastgelegen verpleeg-/verzorgingshuis De Hoge Weide. Men woont zelfstandig, maar kan gebruik maken van enkele voorzieningen van De Hoge Weide.

Lees verder ›

Villa, Velp

In opdracht heeft Architectenburo Erwin Kleinsman te Arnhem een uniek woonhuis ontworpen op een markante locatie gelegen aan de Beekhuizenseweg te Velp.

Lees verder ›

Beekveld, Enschede

Tussen Enschede en Glanerbrug is een eigentijdse woonwijk ontstaan: De Eschmarke. In totaal zijn hier 4.250 woningen gebouwd. De nieuwbouw is zorgvuldig ingepast in het typisch Twentse landschap van houtwallen en waterlopen.

Lees verder ›

Eekmaat-West, Enschede

Tussen Enschede en Glanerbrug is een eigentijdse woonwijk ontstaan: De Eschmarke. In totaal zijn hier 4.250 woningen gebouwd. De nieuwbouw is zorgvuldig ingepast in het typisch Twentse landschap van houtwallen en waterlopen.

Lees verder ›

Wegter Grootverbruik B.V., Hengelo

Wegter, een bedrijf dat begin vorige eeuw begon als een groothandel in glas, porselein en aardewerk, wordt sinds begin jaren negentig geleid door twee kleinzonen van de oprichter, de derde generatie van de familie.

Lees verder ›

Coulisse, Enter

Coulisse is een internationaal opererend bedrijf dat raamdecoratie ontwikkelt en produceert voor de retail en groothandel.

Lees verder ›

Parkeergarage 'Gedempte Haven', Hardenberg

De markt en de omgeving in het centrum van Hardenberg waren aan een ingrijpende metamorfose onderhevig. Door deze ontwikkelingen nam de parkeerdruk toe. Het project de 'Gedempte Haven' was onderdeel van deze plannen.

Lees verder ›

Sporthal Walburgen, Gendt

Bij gebrek aan een grote sporthal in Gendt heeft de gemeente Lingewaard opdracht gegeven om te kijken naar de mogelijkheden voor het bouwen van een sporthal. Daarbij kwam het plan naar boven om op het terrein van voetbalvereniging De Bataven een sporthal te laten bouwen waarin de verschillende indoorsportverenigingen onderdak kregen.

Lees verder ›

Voskamp Bioscoop, Almelo

In de wetenschap dat één van de oudste bioscopen van Nederland te Almelo binnen afzienbare tijd zijn poorten zou sluiten, de mogelijkheid tot het aankopen van een voormalig Balkanrestaurant aan het gezelligste horecaplein van Almelo, het Prinses Catharina van Amaliaplein, en de liefde voor een leefbaar Almelo, heeft Voskamp Vastgoed doen besluiten te onderzoeken of een nieuwe bioscoop met vier zalen en drietal horecaruimten haalbaar zou zijn.

Lees verder ›

Autowasstraat Leus, Almelo

Nadat de opdrachtgever voor zichzelf een beeld had gevormd te investeren in een 2e wasstraat in Almelo heeft hij tijdens een verblijf in Amerika inspiratie opgedaan voor het ontwerp van zijn nieuwe hightech autowasstraat.

Lees verder ›

Nieuwbouw showroom en garage Ford Bloemendal, Almelo

Ooit begonnen als garage Schiphorst aan de Sluiskade ZZ in Almelo voor het merk Ford, waar in de loop der tijd ter plaatse de nodige uitbreidingen plaatsvonden, een jonge Jos Bloemendal zijn opwachting maakte en het bedrijf bekend werd onder de naam Schiphorst-Bloemendal.

Lees verder ›

Vestiging Almelo

Hofstraat 79
7607 AC Almelo
Postbus 665  7600 AR Almelo

tel: 0546 - 85 19 19
mail: info@sbm-groep.nl

Route naar Almelo >

Vestiging Apeldoorn

Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Copyright 2019 - SBM Bouw- en vastgoedmanagers B.V. - KvK-nummer 06090607

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring