BOUW- EN
VASTGOEDMANAGERS

U bevindt zich hier:

Duurzame ontwikkeling

Duurzaamheid volgens SBM

Wereldwijd stijgt het bewustzijn van en de aandacht voor de maatschappelijke impact die het economisch handelen van de mensheid heeft. Het gaat hierbij met name om negatieve effecten die het drijven van ondernemingen (profit) hebben op het welzijn van mensen (people) en de omgeving waarin ze leven (planet), zowel op korte als lange termijn. De algemene consensus lijkt steeds meer te worden dat de drie genoemde aspecten in balans moeten zijn om een duurzame wereld te creëren. Instanties als de Verenigde Naties geven hier invulling en richting aan, bijvoorbeeld door het opstellen van ‘The 2030 agenda for sustainable development' en het instellen van de UNFCCC, waar het in 2015 gesloten ‘Akkoord van Parijs’ onderdeel van uitmaakt. In Nederland ervaren we de consequenties van de internationaal gemaakte afspraken: wet- en regelgeving worden aangepast en het wordt door middel van subsidie- en belastingvoordelen aantrekkelijk gemaakt om hierop voor te lopen.

Veel van deze maatregelen zijn van invloed op de vastgoedsector. Dat is ook logisch, want vastgoed heeft een grote invloed op zowel de mens als het fysieke milieu. Daarbij is vastgoed kapitaalintensief en onroerend: de keuzes die we maken bij het ontwikkelen en aanpassen van vastgoed hebben impact op zowel de korte als lange termijn.

Jeroen Huiskes

Heeft u een verduurzamingsvraagstuk voor uw nieuwe en/of bestaande huisvesting en wenst u meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Jeroen Huiskes (adviseur).

Contact


Duurzame ontwikkeling volgens SBM

Waarom
SBM bedient partijen die een huisvestingsvraag hebben vanuit professioneel oogpunt: ze hebben huisvesting waarin ze hun primaire proces uit kunnen voeren. Vastgoed is daarmee een bedrijfsmiddel en dient, net als andere bedrijfsmiddelen, optimaal bij te dragen aan het primaire proces en kostenefficiënt te zijn. In beginsel is er dus een streven naar economisch gewin (in brede zin). Dat wil echter niet zeggen dat dat de enige doelstelling hoeft te zijn.

Binnen SBM streven we ernaar bij te dragen aan, wat we noemen, duurzame ontwikkeling: ontwikkeling waarbij balans is tussen economisch gewin, mens en milieu. Hiermee bedoelen we dat het nastreven van economisch gewin, het drijven van een (commerciële) onderneming, geen negatieve, en bij voorkeur zelfs een positieve, impact heeft op het welzijn van de mens en zonder de aarde en de grondstoffen waarin zij voorziet uit te putten. Hierbij maken we onderscheid tussen de directe invloed die we hierop hebben, met ons eigen handelen, en indirecte invloed die we hierop hebben, met het handelen van onze opdrachtgevers.

Hoe
Het nastreven van duurzame ontwikkeling doen we natuurlijk in eerste instantie door te kijken naar ons eigen handelen en de negatieve impact hiervan op mens en milieu zoveel mogelijk te beperken. Echter, de indirecte impact die we hebben op mens en milieu, via de projecten die we voor onze opdrachtgevers ontwerpen, uitwerken, begeleiden en beheren, is veel groter dan de directe impact. Hier zijn we ons erg bewust van. Wij leveren een bijdrage aan het creëren van duurzame gebouwen waarin mensen veilig, gezond en comfortabel wonen, werken en recreëren. We kunnen niet voor onze opdrachtgevers bepalen welke keuzes zij maken, maar we kunnen ze wel bewust maken van de impact die de keuzes die ze maken hebben en samen met hen de zoektocht naar keuzealternatieven met een minder negatieve of zelfs positieve impact op mens en milieu intensiveren. In deze zoektocht beginnen we bij de zaken waaraan (semi-)verplicht moet worden voldaan en gaan we vervolgens verder bij de zaken die desgewenst aanvullend kunnen worden gedaan op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Binnen SBM overzien we de gevolgen van bijvoorbeeld wetgeving omdat we op de hoogte zijn van de ontwikkelingen. Daardoor kunnen we voor onze opdrachtgevers makkelijk inzichtelijk maken aan welke verplichtingen zij moeten voldoen. Daarbij weten we ook hoe zij hieraan kunnen voldoen en welke kansen, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies en belastingvoordelen, dit voor hen creëert. Ook weten we hierbij een slimme balans te vinden tussen de verplichtingen waaraan moet worden voldaan en de kansen die ontstaan. Tevens maken we opdrachtgevers bewust van hetgeen ze aanvullend kunnen doen in het kader van duurzame ontwikkeling, slim gecombineerd met de verplichte maatregelen en voorzien van een volledig financieel beeld.

Wat
SBM adviseert en begeleidt haar opdrachtgevers bij uiteenlopende huisvestingsvraagstukken in diverse sectoren. Zo begeleiden we opdrachtgevers bij het formuleren van een duurzaamheidsambitie, maken we financiële berekeningen van de kosten en opbrengsten en toetsen we de mogelijkheden aan de huidige wetgeving en juridische kaders. 

Praktijkcases

    Circulair bouwen
Alliander

     BREEAM-NL In-USE     
AMES

    BENG en Frisse School 
     Mediacollege Amsterdam     

 Bouwregisseur
    Mijande Wonen      


Lees ook eens onze publicatie hierover of bekijk onze diensten (vastgoedmanagement, bouwmanagement, huisvestingsmanagement). Onze adviseurs gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

 

Wij creëren
huisvesting van waarde

Vestiging Almelo

Hofstraat 79
7607 AC Almelo
Postbus 665  7600 AR Almelo

tel: 0546 - 85 19 19
mail: info@sbm-groep.nl

Route naar Almelo >

Vestiging Apeldoorn

Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Copyright 2024 - SBM Bouw- en vastgoedmanagers B.V. - KvK-nummer 06090607

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring