BOUW- EN
VASTGOEDMANAGERS

U bevindt zich hier:

Regio Twente - Modernisering Het Twentehuis

Modernisering van Het Twentehuis in Enschede van start, een nieuw werkconcept, verduurzaming en circulariteit

Het project modernisering "Het Twentehuis" in Enschede bestaat uit de interne modernisering van de kantooromgeving waarbij Regio Twente ook een nieuw werkconcept 'introduceert' dat samenwerking en ontmoeten gaat bevorderen. De kantooromgeving met een omvang van ca. 5.000 m² VVO wordt duurzaam gemoderniseerd volgens een ontwerp van APTO Architects uit Amsterdam. Na een intensief ontwerpproces is medio juli 2017 een tweetal aanbestedingen uitgeschreven om de modernisering te kunnen realiseren. Het betrof een meervoudig onderhandse aanbesteding voor bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden en een openbare Europese aanbesteding voor het leveren en gebruiksklaar opstellen van meubilair.

Na afronding van beide aanbestedingen kunnen we vermelden dat Marku Bouw uit Lichtenvoorde en KATO Kantoorinrichting & Projecten uit Enschede aan het projectteam voor de modernisering zijn toegevoegd. Op 7 november 2017 zijn de overeenkomsten met beide partijen getekend en is de realisatiefase officieel gestart. De modernisering zal in 4 fasen worden uitgevoerd waarbij elke fase ca. 9 weken in beslag neemt. Eind juli 2018 zal de laatste fase gereed zijn. Middels een doordacht faserings- en verhuisplan kunnen alle huidige werkplekken intern geherhuisvest worden waardoor het primair proces van Regio Twente minimaal tot geen hinder ondervindt.

Unieke punten van de modernisering zijn de gefaseerde uitvoering in een ‘going-concern’ bedrijfsvoering, interne bouwplaats logistiek en de hoge mate van circulariteit zowel in de bouw als bij de inrichting.

Rol van SBM

• Projectmanagement
• Kostenmanagement
• Advies installatietechniek
• Advies verduurzaming en circulariteit
• Advies bouwfysica en akoestiek
• Opstellen en begeleiding van twee aanbestedingsprocedure
• Directievoering tijdens uitvoeringsfase inclusief (parttime) bouwkundig en installatietechnisch toezicht
• Specifieke toegevoegde waarde: geven van sturing aan het proces met constante monitoring van (gebruikers)wensen, eisen en gestelde randvoorwaarden (ruimtelijk, financieel, tijd)

Wilt u meer informatie over dit project of wat SBM voor u kan betekenen, neem dan nu contact op met één van onze adviseurs.

Het Twentehuis

Kato Kantoorinrichting & Projecten

 Marku Bouw 

 


Matthijn Aerts

adviseur

NEEM CONTACT OP

Wij creëren
huisvesting van waarde

Vestiging Almelo

Hofstraat 79
7607 AC Almelo
Postbus 665  7600 AR Almelo

tel: 0546 - 85 19 19
mail: info@sbm-groep.nl

Route naar Almelo >

Vestiging Apeldoorn

Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Copyright 2020 - SBM Bouw- en vastgoedmanagers B.V. - KvK-nummer 06090607

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring