BOUW- EN
VASTGOEDMANAGERS

U bevindt zich hier:

Revitalisatie Scholengemeenschap Marianum Groenlo

Het schoolgebouw met de beste rapportcijfers.

De locatie van KSGM in Groenlo bestaat uit een tweetal bouwdelen. Het oorspronkelijke gebouw dateert uit 1959 en is daarna enkele malen uitgebreid. In 1997 is de school uitgebreid met een vleugel voor de gehele bovenbouw. Tevens is in 1975 een sportvoorziening gerealiseerd op het terrein van de locatie. Met name van het bouwdeel uit 1959 voldoet de integrale kwaliteit van de huisvesting (onderwijsvisie, functionaliteit, lokaalgrootte, esthetisch, technisch, duurzaamheid, luchtkwaliteit en gezondheid) niet meer aan de huidige eisen, waardoor een flinke inhaalslag dient te worden gemaakt.

Project

Doelbewust is gekozen voor revitalisatie om met behoud van de huidige identiteit van het gebouw op een doelmatige wijze eigentijds duurzame onderwijshuisvesting te creëren. Bij de revitalisatie zijn een aantal verloren gegane kernkwaliteiten uit die tijd dan ook hersteld. Met een focus op synergie in maatschappelijke waarde hebben Marianum en Bibliotheek de mogelijkheden verkend in Groenlo om te komen tot huisvesting van de bibliotheek in de school en integratie met de eigen schoolbibliotheek. Daarmee wil KSGM ook met kracht laten zien dat het mogelijk is een verouderd schoolgebouw van ca. 10.000 m² b.v.o. te revitaliseren volgens huidige normen van duurzaamheid en samenwerking. Door efficiënte inzet van m²-ers gecombineerd met het terugbrengen van oude kernkwaliteiten van het gebouw, is het gelukt gezamenlijk duurzame huisvesting van waarde te creëren gericht op de toekomstige sociale en onderwijskundige behoeften

Rol van SBM

Vanaf de initiatieffase in 2012 t/m realisatie en nazorgfase in 2017 heeft SBM diverse rollen en taken op zich genomen:
• Het opstellen van een integrale startnotitie waarin financiële, organisatorische en technische haalbaarheid is getoetst alsmede kaders zijn geschetst voor het revitalisatieproject.

Projectmanagement Revitalisatie Marianum en integratie Bibliotheek Oost Achterhoek
• Selectie adviseurs
• Ontwerpbegeleiding
• Prijs- en contractvorming met Europese aanbesteding
• Kostenmanagement
• Directievoering- en toezicht

Inpassing Bibliotheek Oost Achterhoek
• Begeleiding huurovereenkomsten en financiering tussen Marianum en Bibliotheek Oost Achterhoek

Going concern situatie
• Opstellen gefaseerd uitvoeringsplan
• Begeleiding logistiek draaiboek
• Begeleiding interne verhuizingen

Terreininrichting
• Begeleiding terreinontwerp in samenwerking met Stichting Carmelcollege
• Directievoering- en toezicht

Tijdelijke huisvesting
• Verkenning naar geschikte locaties
• Sluiten huurovereenkomsten tijdelijke huisvesting
• Bouwkundig en installatietechnisch ontwerp
• Verzorgen omgevingsvergunning
• Project en kostenmanagement
• Prijs- en contractvorming
• Directievoering- en toezicht

Communicatie
• Eerste aanspreekpunt voor alle stakeholders
• Organisatie van informatiebijeenkomsten voor o.a. interne organisatie SG Marianum, Stichting Carmelcollege, Gemeente Oost Gelre en omwonenden.
• Coördinatie nieuwsbrieven in samenwerking met alle betrokken partijen

Opdrachtgever
Stichting Carmelcollege – scholengemeenschap Marianum / Gemeente Oost Gelre

Architect
Te Kiefte Architecten, Borne

Installatieadviseur
Dijkoraad, Deventer

Constructeur
CIBIS Bouwadviseurs, Almelo

Bouwkundig aannemer
Marku Bouw, Lichtenvoorde

Installateur
Alferink Installatietechniek, Groenlo

Terreininrichting
Liemers Hendriks, Velp

Vrijdag 31 maart 2017 is het zover, de officiële opening van het gerevitaliseerde schoolgebouw van scholengemeenschap Marianum Groenlo. SBM is trots betrokken te zijn geweest bij de revitalisatie en feliciteren scholengemeenschap Marianum met de toekomstbestendige huisvesting aan de Deken Hooijmansingel te Groenlo alsmede de start van een duurzame samenwerking met Bibliotheek Oost Achterhoek!

Wilt u meer informatie over dit project of over onze dienstverlening neem dan nu contact op.

 Matthijn Aerts

adviseur-projectleider

NEEM CONTACT OP

Wij creëren
huisvesting van waarde

Vestiging Almelo

Hofstraat 79
7607 AC Almelo
Postbus 665  7600 AR Almelo

tel: 0546 - 85 19 19
mail: info@sbm-groep.nl

Route naar Almelo >

Vestiging Apeldoorn

Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Copyright 2020 - SBM Bouw- en vastgoedmanagers B.V. - KvK-nummer 06090607

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring