BOUW- EN
VASTGOEDMANAGERS

U bevindt zich hier:

Standaardisatie centrumontwikkelingen stadsregio Arnhem Nijmegen

SBM heeft stadsregio Arnhem Nijmegen geadviseerd over de aanpak van initiatieven voor centrumvoorzieningen.

Stadsregio Arnhem Nijmegen is een samenwerkingsverband tussen 20 gemeenten en werkt aan concrete projecten met het doel een aantrekkelijke, goed bereikbare en internationaal concurrerende regio te blijven. Zij is in haar hoedanigheid daarom ook altijd betrokken bij ontwikkelingen die gericht zijn op het behoud van de leefbaarheid en vitaliteit in kleine (dorps)kernen. De ontwikkeling en exploitatie van centrumvoorzieningen spelen hierin veelal een belangrijke rol.

Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft behoefte aan een standaard aanpak bij initiatieven voor het realiseren of vernieuwen van centrumvoorzieningen. Een aanpak die in een zo´n vroeg mogelijk stadium inzicht geeft in de haalbaarheid van een project. Zij heeft SBM gevraagd hiervoor een projectmatige aanpak te ontwikkelen in de vorm van een stappenplan. Het stappenplan zorgt ervoor dat vanaf het eerste initiatief op de juiste vragen het antwoord wordt gezocht zodat in een zo’n vroeg mogelijk stadium inzicht wordt gekregen in de haalbaarheid van een project. De eerste centrale vraag is dan ook: “wat is de aanleiding voor het plan?” Gaat het om efficiënter gebruik van ruimte of om het behoud en de continuïteit van voorzieningen? Of is het doel het stimuleren van sociale integratie tussen gebruikersgroepen? Het doel van ‘het plan’ wordt in deze fase zorgvuldig geanalyseerd, waarin de eventueel te realiseren voorziening in de vorm van (maatschappelijk) vastgoed slechts een middel is.

De vervolgfasen onderzoeken de samenwerkingsmogelijkheden tussen betrokkenen en de bestuurlijke en financiële consequenties hiervan. Van een intentieovereenkomst tussen partijen wordt er vervolgens gewerkt naar een samenwerkingsovereenkomst waarin een sluitende business case een centraal onderdeel uitmaakt. Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst wordt de start van de ontwerp- en/of planvormingsfase gegeven.

Wilt u meer weten over dit project of wat SBM voor u kan betekenen, neem dan nu contact op met één van onze adviseurs.


Margot Wolbers

adviseur

NEEM CONTACT OP

Wij creëren
huisvesting van waarde

Vestiging Almelo

Hofstraat 79
7607 AC Almelo
Postbus 665  7600 AR Almelo

tel: 0546 - 85 19 19
mail: info@sbm-groep.nl

Route naar Almelo >

Vestiging Apeldoorn

Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Copyright 2020 - SBM Bouw- en vastgoedmanagers B.V. - KvK-nummer 06090607

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring