BOUW- EN
VASTGOEDMANAGERS

U bevindt zich hier:

Waterkwartier Zutphen

42 woningen gelegen in het Waterkwartier in Zutphen zijn in de jaren 60 van de vorige eeuw gebouwd. Vanuit het MeerjarenOnderhoudsPlanning (MJOP) bleek dat de woningen in 2017 het nodige onderhoud behoefden.

Waterkwartier Zutphen
De 42 woningen zijn gelegen in het Waterkwartier in Zutphen en zijn in de jaren 60 van de vorige eeuw gebouwd. Het betreft grondgebonden eengezinswoningen in rijen van 4, 6 of 7. Vanuit het MeerjarenOnderhoudsPlanning (MJOP) bleek dat de woningen in 2017 het nodige onderhoud behoefden. Dit was de aanleiding breder te kijken en ook de energieprestatie van de woningen nader te analyseren. De woningen beschikten voor de modernisatie over energielabels, variërend van label G tot label C. Hiermee voldeden de woningen niet meer aan de huidige eisen waardoor behoefte was aan verduurzaming, én groot onderhoud. 

Energielabels
In het convenant energiebesparing huursector is gesteld dat in 2020 de energieprestatie van de totale huurwoningenvoorraad tenminste label B dient te bedragen. De hoogste tijd om het energielabel van de woningen naar de maatstaven van vandaag en morgen te tillen. 

Warme opnames
Om de exacte situaties in de woningen vast te leggen heeft SBM warme opnames uitgevoerd. Tijdens deze opnames zijn verschillende aspecten per individuele woning in kaart gebracht:

  • Technische conditie (NEN2767)
  • Aanwezigheid van asbest
  • Technische staat van de keuken, badkamer en toilet
  • Energieprestatie
  • Behoeften van de bewoners 

Opstellen scenario's
Op basis van deze warme opnames heeft SBM, in samenwerking met BWE, diverse scenario's opgesteld welke zowel voorzagen in maatregelen voor de onderhoudsbehoefte alsmede voor de verduurzaming (labelsprong). De scenario’s zijn vervolgens elk afzonderlijk beoordeeld op het gebied van investering, exploitatie– en comfort voor de huurder. In deze scenario’s is ook rekening gehouden met de STEP subsidie (Stmuleringsregeling EnergiePrestatie Huursector) waarvoor de opdrachtgever gezien de verbetering van de energieprestatie in aanmerking komt. 

Voorkeursscenario
De scenario’s zijn door SBM, in samenwerking met BWE, aan de opdrachtgever gepresenteerd. In samenspraak met de opdrachtgever, bewoners en de andere betrokken partners is vervolgens het voorkeursscenario geselecteerd. 

Voorbereiding en uitvoering
Na selectie van de aannemer heeft deze het scenario verder uitgewerkt en de voorbereiding opgestart om het plan aan de bewoners te presenteren. De voorwaarde om tot uitvoering van het (renovatie) project te komen, is dat minimaal 70% van de betreffende huishoudens instemt met het verbeterplan (minimale participatie). Om tot deze participatie te komen is voorafgaand aan het project een modelwoning gerealiseerd zodat de bewoners de gelegenheid hadden om een kijkje te nemen in een woning welke inmiddels al volgens het voorkeursscenario was gerenoveerd. Daarnaast hebben er diverse individuele gesprekken met de bewoners plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek is het plan verder toegelicht, zijn er vragen beantwoord en zijn onduidelijkheden weggenomen.

Het bleek dat het merendeel van de bewoners achter de renovatie stond, waarmee al vrij snel de minimale participatie werd behaald. In augustus 2017 is de aannemer begonnen met de werkzaamheden waarna de werkzaamheden in december 2017 zijn opgeleverd.

 

Wij creëren
huisvesting van waarde

Vestiging Almelo

Hofstraat 79
7607 AC Almelo
Postbus 665  7600 AR Almelo

tel: 0546 - 85 19 19
mail: info@sbm-groep.nl

Route naar Almelo >

Vestiging Apeldoorn

Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Copyright 2020 - SBM Bouw- en vastgoedmanagers B.V. - KvK-nummer 06090607

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring