BOUW- EN
VASTGOEDMANAGERS

U bevindt zich hier:

Integraal en/of strategisch huisvestingsplan

Integraal huisvestingsplan (IHP)

Als gemeente en/of onderwijsinstelling wilt u proactief anticiperen op veranderingen in regelgeving of omgevingsfactoren zoals krimp of groei. Het in samenwerking met belangrijke partners in uw stad of regio opstellen en onderhouden van een integraal huisvestingsplan maakt dit proactieve sturen mogelijk. Wij beschikken over financieel en technisch bedrijfskundigen die ruime ervaring hebben met het opstellen van integrale huisvestingsplannen. Wij verrichten onderzoek naar demografische ontwikkelingen in de betreffende regio, volgen de ontwikkelingen binnen de sector en bekijken de leerlingenprognoses. Daarnaast gaan we met de betrokken onderwijsinstellingen en gemeenten in gesprek om uiteindelijk inzicht te verschaffen in de mogelijke en benodigde investeringen in functionele en technische aanpassingen op het gebied van onderwijshuisvesting op de lange termijn.

Strategisch huisvestingsplan (SHP)

U heeft uw organisatiestrategie of organisatiebeleid bepaald en wilt dit vertalen naar uw huisvesting? Op welke wijze kan het vastgoed een bijdrage leveren aan een efficiënter primair proces? Welk vastgoed sluit aan op de strategie en welk vastgoed niet? Kan het vastgoed dat niet aansluit bij de doelen van de organisatie worden aangepast of moet het worden verkocht? Hoe kan ons huisvestingsconcept een bijdrage leveren aan vergroting van het marktaandeel? Dit soort vragen worden beantwoord bij het bepalen van uw (lange termijn) vastgoedstrategie. Als strategisch partner op het gebied van huisvesting adviseren wij u in dit proces. Om voor u een goede gesprekspartner te zijn volgen wij continu de ontwikkelingen in uw sector en willen wij weten wat uw missie, visie, strategie en beleid is, zodat wij dit tezamen kunnen vertalen naar een strategisch huisvestingsplan. In een strategisch huisvestingsplan worden de lange termijn plannen voor het vastgoed en de huisvesting omschreven, waarbij op vragen zoals hierboven genoemd in samenwerking met onze opdrachtgevers een antwoord wordt geven. Met de uitvoering van een strategisch huisvestingsgplan wordt het vastgoed optimaal ingezet en levert daarmee een positieve bijdrage aan de doelen van de organisatie.

Wij creëren
huisvesting van waarde

Vestiging Almelo

Hofstraat 79
7607 AC Almelo
Postbus 665  7600 AR Almelo

tel: 0546 - 85 19 19
mail: info@sbm-groep.nl

Route naar Almelo >

Vestiging Apeldoorn

Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Copyright 2024 - SBM Bouw- en vastgoedmanagers B.V. - KvK-nummer 06090607

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring