BOUW- EN
VASTGOEDMANAGERS

U bevindt zich hier:

Visie op ontwikkeling bouwkosten

De afgelopen jaren zijn de bouwkosten sterk gestegen. De verwachting is dat de Nederlandse bouwsector in 2024 een krimp laat zien.

De afgelopen jaren zijn de bouwkosten sterk gestegen. Dit is te wijten aan diverse factoren zoals de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de krapte op de arbeidsmarkt. In combinatie met de gestegen rente, de toegenomen complexiteit bij het verlenen van vergunningen en de knelpunten met ons elektriciteitsnetwerk is de verwachting dat de Nederlandse bouwsector in 2024 een krimp laat zien. 

Onderdelen in bouwkosten
De krapte op de arbeidsmarkt blijft bestaan. De CAO's zijn reeds stevig verhoogd en ook voor komend jaar zet deze ontwikkeling zich door. De kosten voor arbeid blijven dus stijgen. 

Wat betreft de prijzen van materialen kunnen we constateren dat er onderlinge verschillen bestaan. Materialen die veel energie vereisen om te produceren en die onderhevig zijn aan milieutoeslagen, behouden relatief hoge prijzen. Hoewel de prijsstijging lijkt af te vlakken vanwege verminderde vraag. 

Bij de onderaanneming zien we een duidelijk dalende trend door de gevolgen van de vooruitzichten van krimp. De werkvoorraad neemt af, vooral bij nieuwbouw is dat het geval. Onze verwachting bij installatiebedrijven is dat de krimp niet direct zal ontstaan. Doordat de verduurzaming (energietransitie) wel hoog op de agenda blijft staan. Zo gaat de verduurzaming en eventueel herbestemmen van de bestaande gebouwde omgeving door. 

Verwachting bouwkosten
Wij zien dat de bouwkosten op de structurele aspecten blijven stijgen terwijl er een conjuncturele correctie zichtbaar wordt. Hierdoor verwachten wij voor het komende jaar dan ook met prijsindexaties van ca. 2,5 a 3% bij kostenramingen en calculaties te kunnen volstaan.

Meer weten over bouwkosten en ontwikkelingen?
SBM Bouw- en vastgoedmanagers heeft een gespecialiseerde afdeling bouw- en installatiekossten. Ook de exploitatiekosten (onderhoud en beheer) behoren bij dit specialisme. 

Neem contact op met Jordy Derksen voor meer informatie. 

 


Jordy Derksen

Kostendeskundige

NEEM CONTACT OP

Wij creëren
huisvesting van waarde

Vestiging Almelo

Hofstraat 79
7607 AC Almelo
Postbus 665  7600 AR Almelo

tel: 0546 - 85 19 19
mail: info@sbm-groep.nl

Route naar Almelo >

Vestiging Apeldoorn

Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Copyright 2024 - SBM Bouw- en vastgoedmanagers B.V. - KvK-nummer 06090607

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring