BOUW- EN
VASTGOEDMANAGERS

U bevindt zich hier:

Huisvestingsmanagement

Huisvesting dat elke dag presteert?

Onze discipline: huisvestingsmanagement

Om ervoor te zorgen dat uw vastgoed in conditie blijft en uw huisvesting een bijdrage blijft leveren aan de doelstellingen van uw organisatie ondersteunt SBM Groep u met de discipline huisvestingsmanagement. Het resultaat is huisvesting van waarde.

Doelgericht huisvestingsmanagement

Huisvestingsmanagement is in elke sector anders. Wel staan de behoeftes van de gebruikers en bewoners (het gebruiks- en woongemak) centraal. De echte waarde zit vooral in wat het toevoegt aan de doelstellingen van de gebruikers. Wij zorgen ervoor dat het beschikbare budget niet alleen doelmatig maar juist ook doelgericht wordt ingezet.

Antwoord op de juiste vragen

Een euro kan maar één keer worden uitgegeven en wij zorgen ervoor dat deze euro aan de juiste doelen wordt besteed. Hierin ligt een nadrukkelijke verbinding met onze discipline vastgoedmanagement. Wat zijn de toekomstplannen voor de huisvesting? Hoe kunnen wij er met het beschikbare budget voor zorgen dat de gebruikers optimaal van de huisvesting gebruik kunnen maken? Op deze en nog meer gerelateerde vragen geven wij concreet antwoord.

Onze diensten

Van beheer en onderhoud tot detachering, ons dienstenpakket op het gebied van huisvestingsmanagement is heel veelzijdig. Via het menu aan de linkerkant leest u meer over onze diensten binnen deze discipline. Daarnaast begeleiden en adviseren we onze opdrachtgevers met vastgoed- en bouwmanagement. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Actualiteiten & Publicaties

Wij creëren
huisvesting van waarde

Onze projecten

Villa met bijgebouw, Geesteren

Kenmerkend hierbij zijn de bijzondere daklichttoetredingen, de gecombineerde dakafwerking van pannen met riet en de doordachte zichtlijnen, zowel intern als naar de omgeving.

Lees verder ›

Cirex, precisie gieterij, Almelo

Ten gevolge van goede ervaringen met SBM bij de realisatie van een uitbreiding van een collega-gieterij te Oldenzaal is SBM door Cirex gevraagd haar uitbreidingsplannen vorm te geven.

Lees verder ›

Brandweerpost & Harmonie, Ootmarsum

De gemeente Dinkelland had ambitie een brandweerpost te realiseren in één van de fabriekshallen van de voormalige damast-, katoen- en linnenfabriek Ootmarsum op de hoek van de Denekamperstraat en Laagsestraat te Ootmarsum.

Lees verder ›

Districtskantoor Provincie Gelderland, Warnsveld

Na ruim 30 jaar in een tijdelijke huisvesting kantoor te hebben gehouden in het buitengebied van Warnsveld heeft de Provincie Gelderland besloten zowel haar districtskantoor in Herveld als in Warnsveld op de huidige locaties te gaan vervangen voor permanente nieuwbouw.

Lees verder ›

Brandweerkazerne Tubbergen, Tubbergen

Na reeds diverse werkzaamheden voor de gemeente Tubbergen te hebben verricht is SBM ook voor deze opdracht benaderd.

Lees verder ›

Maartenscollege, Haren

Het Maartenscollege bestaat sinds 1946. In de herfst van 1984 werd de Internationale School gesticht als separate organisatie om onderwijs te geven voor internationale studenten in het noorden van Nederland, waarbij Engels de voertaal is.

Lees verder ›

Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem

Het Waterschap Rijn en IJssel in Doetinchem heeft recent haar nieuwe markante onderkomen in Doetinchem in gebruik genomen. Het pand is geheel in de geest van het water ontworpen en vormt een bijzonder geheel met haar omgeving.

Lees verder ›

Districtskantoor Provincie Gelderland, Herveld

De provincie Gelderland heeft haar tijdelijke districtskantoor in Herveld verruild voor permanente nieuwbouw op dezelfde locatie. Vanuit dit districtskantoor wordt het beheer en onderhoud aan de provinciale wegen in de regio gecoördineerd.

Lees verder ›

Christelijk College De Noordgouw, Heerde/Hattem

Christelijk College De Noordgouw is een scholengemeenschap voor VMBO (met LWOO), MAVO, HAVO en Atheneum-leerlingen uit de regio Noordoost-Veluwe.

Lees verder ›

Revitalisatie Carmelcollege, Emmen

Het Carmelcollege Emmen, deel uitmakend van de Stichting Carmelcollege, is een brede scholengemeenschap met opleidingen: VMBO-beroepsgericht, MAVO, HAVO en Atheneum. Daarnaast kent de school tweetalig onderwijs (TTO) voor HAVO- en Atheneumleerlingen en faciliteiten voor topsportleerlingen (LOOT). Het Carmelcollege profileert zich met maatwerk en bijzondere opleidingen.

Lees verder ›

Woon- & Zorgcentrum Friso, Almelo

De Wooncentra van Woon- & Zorgcentrum Friso zijn gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Friso biedt de mogelijkheid om, indien gewenst, terug te vallen op ondersteuning en zekerheid van het zorgcentrum.

Lees verder ›

Brandweerkazerne, Bemmel

Door eerdere ervaringen met SBM bij verschillende projecten heeft de gemeente Lingewaard SBM ingeschakeld als projectmanager, kostendeskundige en directievoerder bij de planvorming en realisatie van de Brandweerkazerne te Bemmel.

Lees verder ›

Omnisportcentrum, Apeldoorn

De opdrachtgever, de gemeente Apeldoorn, heeft een multifunctioneel sportcomplex gerealiseerd, waarbij voor het indoor baanwielrennen en voor de indooratletiek een A-status verkregen werd.

Lees verder ›

Gemeentehuis Haaksbergen, Haaksbergen

Gezien de referenties van SBM en het wederzijds vertrouwen tussen de gemeente Haaksbergen en SBM is deze samenwerking tot stand gekomen.

Lees verder ›

Brandweerkazerne, Wijchen

Het is een unieke locatie, liggend tussen het Kasteel van Wijchen en de “Molenbeld”, beide monumentale gebouwen.

Lees verder ›

Brandweerpost Weerselo, Weerselo

Mede dankzij de ervaringen van SBM bij overheidsgebouwen evenals het complete dienstenpakket wat SBM aanbiedt, heeft de gemeente Dinkelland besloten de beoogde ontwikkeling onder begeleiding van SBM te verwezenlijken.

Lees verder ›

Gemeentehuis Oost Gelre, Lichtenvoorde

De gemeente heeft besloten om op de plek van het huidige gemeentehuis te Lichtenvoorde, door middel van vervangende nieuwbouw, het toekomstige gemeentehuis te realiseren.

Lees verder ›

Kulturhus Haaksbergen, Haaksbergen

Op basis van expertise en goede samenwerking tussen SBM en de opdrachtgever in het verleden is de betrokkenheid bij de nieuwbouw van het Kulturhus te Haaksbergen tot stand gekomen.

Lees verder ›

Gemeentekantoren Lingewaard, Bemmel

Op basis van referenties en eerdere samenwerkingen tussen SBM en de opdrachtgever is gefaseerd het gehele bouw-/projectmanagement, bouwkostenmanagement en de directievoering inclusief beperkt toezicht uit handen gegeven aan SBM.

Lees verder ›

Herontwikkeling "De Waaier", Universiteit Twente, Enschede

SBM heeft er toe bijgedragen dat het kwaliteitsniveau die bij dit gebouw hoort, alsmede de voorwaarden waaraan en waaronder gebouwd moest worden, uiteindelijk gerealiseerd is.

Lees verder ›

Aeronamic productieruimte en kantoren, Almelo

Aeronamic heeft bij eerdere uitbreiding naar tevredenheid gebruik gemaakt van de diensten van SBM, waardoor de keuze voor deze uitbreiding wederom op SBM is gevallen.

Lees verder ›

Renovatie/nieuwbouw OBC/ROC A12, Huissen

In opdracht van de gemeente Lingewaard is het OBC Huissen aan de Julianastraat 17 verbouwd en uitgebreid met nieuwbouw. Het OBC is een VMBO-school en is uitgebreid met een MBO-opleiding van het ROC A12.

Lees verder ›

Vastgoedmanagement De Waerdenborch, Holten en Goor

De Waerdenborch is een openbare scholengemeenschap voor VWO, HAVO en VMBO met de hoofdvestiging in Holten en een nevenvestiging in Goor.

Lees verder ›

Vastgoedmanagement HAVO/VWO VMBO PRO Het Erasmus, Almelo

HAVO/VWO VMBO PRO Het Erasmus is een openbare scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs met de afdelingen praktijkonderwijs, VMBO, HAVO, VWO en Gymnasium.

Lees verder ›

Directiekantoor Pius X College & St. Canisius, Almelo

Er is een nieuwe locatie gebouwd voor de Centrale Directie van het Pius X College en St. Canisius. De wens van de directie was dat het onderwijs dichterbij de locatie kwam, waardoor er nu meer ruimte is op de locatie aan de Aalderinkshoek.

Lees verder ›

Unilocatie, Almelo

Het RK Pius X College en de CSG Het Noordik hebben een nieuwe vmbo-locatie gebouwd. Samen! Niet als één grote leerfabriek, maar met eigen plekken voor grote en kleine groepen leerlingen.

Lees verder ›

Universiteit Twente verbouw Bastille, Enschede

Tijdens de duur van de werkzaamheden is er een projectleider van SBM op de bouwplaats gedetacheerd. SBM heeft het project ondersteund met project- en kostenmanagement.

Lees verder ›

ROC van Twente, Almelo

Een “kloek” en eigenzinnig gebouw voor het ROC van Twente.

Lees verder ›

Herhuisvesting Vredehof, Enschede

SBM heeft Vredehof ondersteund in alle facetten die enig raakvlak hadden met de realisatie van de verbouw vanaf het moment van aankoop van het vastgoed tot en met de oplevering van de verbouw.

Lees verder ›

OBC Juniorcollege, Bemmel

Door eerdere ervaringen met SBM bij verschillende (school)projecten heeft de gemeente Lingewaard SBM ingeschakeld als projectmanager en kostendeskundige bij de planvorming en realisatie van het OBC Juniorcollege te Bemmel.

Lees verder ›

Brede school Klaverkamp, Bemmel

Midden tussen boerderijen en boomgaarden is bij het dorp Bemmel een Vinex-wijk opgetrokken. Op deze landelijke plek in de Betuwe was de gemeente van plan als accent een brede school met daarin diverse onderwijsdisciplines te stichten.

Lees verder ›

Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie, Almelo

Aanleiding voor de verbouwwerkzaamheden was dat de huidige indeling van de gebouwen onvoldoende aansloot bij het functioneren van de klinieken en behandelmethoden.

Lees verder ›

Titus Brandsmahof, Almelo

Jarenlang was de Willibrordkerk een markant punt in de wijk Ossenkoppelerhoek. Op de plek waar de kerk heeft gestaan is nu een appartementencomplex gebouwd.

Lees verder ›

Vastgoed Visieplan LSG-Rentray, Eefde

LSG-Rentray is een organisatie voor jeugdzorg en opvang van ama's (alleenstaande minderjarige asielzoekers). LSG-Rentray stuurt verschillende organisaties aan die actief zijn in de jeugdzorg in Midden- en Oost-Nederland.

Lees verder ›

Meerjaren onderhoudsplan LSG-Rentray, Eefde

LSG-Rentray is een organisatie voor jeugdzorg en opvang van ama's (alleenstaande minderjarige asielzoekers). LSG-Rentray stuurt verschillende organisaties aan die actief zijn in de jeugdzorg in Midden- en Oost-Nederland.

Lees verder ›

Livio, Enschede - Haaksbergen

Livio is een nieuwe naam voor Thuiszorg Enschede - Haaksbergen en Stichting "Breeder veld". Deze twee zorginstellingen zijn begin 2004 een samenwerking aangegaan die leidde tot één nieuw concern.

Lees verder ›

OlmenEs, Appelscha

OlmenEs in Appelscha is een woon- en werkgemeenschap op antroposofische grondslag voor mensen met een verstandelijke handicap.

Lees verder ›

De LosserHof, Losser

Goed wonen, werken en goede zorg vereisen een goede omgeving. Stichting De Twentse Zorgcentra is daarom continu bezig met de ontwikkeling van nieuwe en betere gebouwen om in te wonen en te werken.

Lees verder ›

Het Bouwhuis, Enschede

De Twentse Zorgcentra is een zorginstelling met diverse locaties verdeeld in Twente. De Twentse Zorgcentra is gericht op de begeleiding en ondersteuning van mensen met een verstandelijke handicap in de regio Twente.

Lees verder ›

Sporthal Arcus Oosterweg, Wijchen

SBM is tijdens het gehele proces verantwoordelijk voor het project- en kostenmanagement en tijdens de uitvoering voor de directievoering en toezicht geweest. Tevens heeft SBM de Europese architecten- en aannemersselectie begeleid.

Lees verder ›

Voetbalstadion Heracles, Almelo

Bewezen competenties door projecten uit het verleden, onze onafhankelijke positie ten opzichte van uitvoerende partijen en onze betrokkenheid bij de stad Almelo in de breedste zin van het woord waren voor de opdrachtgever, Stichting Stadion Heracles, aanleiding SBM de opdracht te gunnen voor het begeleiden van de nieuwbouw van het stadion.

Lees verder ›

Voetbalstadion Heracles, uitbreiding businessclub

Na promotie naar de eredivisie in het seizoen 2005-2006 bleek de BVO Heracles zodanig in de belangstelling te staan dat de sponsors/businessclubleden onvoldoende ruimte hadden elkaar in de bestaande businessclub op een fatsoenlijke manier te kunnen ontmoeten.

Lees verder ›

Bedrijfsverzamelgebouw, Zwolle

Op basis van expertise en goede samenwerking tussen SBM en de opdrachtgever in het verleden is de betrokkenheid bij dit project van Berkelstede Invest B.V. tot stand gekomen.

Lees verder ›

Diekmanhal, Enschede

De gemeente Enschede heeft een multifunctionele sporthal gerealiseerd op het Diekmanterrein te Enschede. Belangrijke uitganspunten waren dat de hal een architectonisch aansprekend gebouw moest zijn, transparant en toegankelijk.

Lees verder ›

Zwem- en sportaccommodatie De Kalkwijck, Hoogezand Sappemeer

Na het beëindigen van de bouwwerkzaamheden is een multifunctioneel sportcomplex met zwemaccommodatie, tennis, squash en horeca-(sport)voorzieningen ontstaan, welke voldoet aan de laatste moderne eisen en wensen.

Lees verder ›

Centrumplan Hoofdstraat, Zuidwolde

In het centrum van Zuidwolde ontwikkelde Berginvest samen met C1000 Vastgoed ca. 3.400 m² b.v.o. aan commerciële ruimte met hierboven 24 appartementen. In de commerciële ruimten zijn o.a. een C1000 en een vestiging van de Rabobank verworven.

Lees verder ›

Malderhof, Almelo

Op de locatie waar het Malderhof-project is gerealiseerd, stond voorheen garage Schiphorst (later Ford-Bloemendal) en als zodanig staat deze locatie in de volksmond van Almelo dan ook bekend.

Lees verder ›

Nieuwbouw 3 woontorens, Apeldoorn

Op de voormalige locatie van de Klimopschool, gelegen aan de kruising van de PWA-laan (Prins Willem Alexanderlaan) en de Prinses Beatrixlaan te Apeldoorn, heeft Ons Huis 3 woontorens met een ondergrondse stallingsgarage ontwikkeld.

Lees verder ›

Stichting Berkelhof Wonen, Lochem

Stichting Berkelhof Wonen beheert 67 seniorenwoningen voor senioren van 55 jaar en ouder. Iedere woning is voorzien van een alarmeringssysteem dat in verbinding staat met naastgelegen verpleeg-/verzorgingshuis De Hoge Weide. Men woont zelfstandig, maar kan gebruik maken van enkele voorzieningen van De Hoge Weide.

Lees verder ›

Villa, Velp

In opdracht heeft Architectenburo Erwin Kleinsman te Arnhem een uniek woonhuis ontworpen op een markante locatie gelegen aan de Beekhuizenseweg te Velp.

Lees verder ›

Beekveld, Enschede

Tussen Enschede en Glanerbrug is een eigentijdse woonwijk ontstaan: De Eschmarke. In totaal zijn hier 4.250 woningen gebouwd. De nieuwbouw is zorgvuldig ingepast in het typisch Twentse landschap van houtwallen en waterlopen.

Lees verder ›

Eekmaat-West, Enschede

Tussen Enschede en Glanerbrug is een eigentijdse woonwijk ontstaan: De Eschmarke. In totaal zijn hier 4.250 woningen gebouwd. De nieuwbouw is zorgvuldig ingepast in het typisch Twentse landschap van houtwallen en waterlopen.

Lees verder ›

Wegter Grootverbruik B.V., Hengelo

Wegter, een bedrijf dat begin vorige eeuw begon als een groothandel in glas, porselein en aardewerk, wordt sinds begin jaren negentig geleid door twee kleinzonen van de oprichter, de derde generatie van de familie.

Lees verder ›

Coulisse, Enter

Coulisse is een internationaal opererend bedrijf dat raamdecoratie ontwikkelt en produceert voor de retail en groothandel.

Lees verder ›

Parkeergarage 'Gedempte Haven', Hardenberg

De markt en de omgeving in het centrum van Hardenberg waren aan een ingrijpende metamorfose onderhevig. Door deze ontwikkelingen nam de parkeerdruk toe. Het project de 'Gedempte Haven' was onderdeel van deze plannen.

Lees verder ›

Sporthal Walburgen, Gendt

Bij gebrek aan een grote sporthal in Gendt heeft de gemeente Lingewaard opdracht gegeven om te kijken naar de mogelijkheden voor het bouwen van een sporthal. Daarbij kwam het plan naar boven om op het terrein van voetbalvereniging De Bataven een sporthal te laten bouwen waarin de verschillende indoorsportverenigingen onderdak kregen.

Lees verder ›

Voskamp Bioscoop, Almelo

In de wetenschap dat één van de oudste bioscopen van Nederland te Almelo binnen afzienbare tijd zijn poorten zou sluiten, de mogelijkheid tot het aankopen van een voormalig Balkanrestaurant aan het gezelligste horecaplein van Almelo, het Prinses Catharina van Amaliaplein, en de liefde voor een leefbaar Almelo, heeft Voskamp Vastgoed doen besluiten te onderzoeken of een nieuwe bioscoop met vier zalen en drietal horecaruimten haalbaar zou zijn.

Lees verder ›

Autowasstraat Leus, Almelo

Nadat de opdrachtgever voor zichzelf een beeld had gevormd te investeren in een 2e wasstraat in Almelo heeft hij tijdens een verblijf in Amerika inspiratie opgedaan voor het ontwerp van zijn nieuwe hightech autowasstraat.

Lees verder ›

Nieuwbouw showroom en garage Ford Bloemendal, Almelo

Ooit begonnen als garage Schiphorst aan de Sluiskade ZZ in Almelo voor het merk Ford, waar in de loop der tijd ter plaatse de nodige uitbreidingen plaatsvonden, een jonge Jos Bloemendal zijn opwachting maakte en het bedrijf bekend werd onder de naam Schiphorst-Bloemendal.

Lees verder ›

Vestiging Almelo

Hofstraat 79
7607 AC Almelo
Postbus 665  7600 AR Almelo

tel: 0546 - 85 19 19
mail: info@sbm-groep.nl

Route naar Almelo >

Vestiging Apeldoorn

Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Copyright 2024 - SBM Bouw- en vastgoedmanagers B.V. - KvK-nummer 06090607

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring