BOUW- EN
VASTGOEDMANAGERS

U bevindt zich hier:

Christelijk College De Noordgouw, Heerde/Hattem

Christelijk College De Noordgouw is een scholengemeenschap voor VMBO (met LWOO), MAVO, HAVO en Atheneum-leerlingen uit de regio Noordoost-Veluwe.

De Noordgouw heeft een vestiging in Heerde (MAVO, HAVO en Atheneum) en een vestiging in Hattem (VMBO en onderbouw HAVO). In alle leerwegen is LWOO-ondersteuning mogelijk. Binnen De Noordgouw staat uitdagend, gedegen en kwalitatief goed onderwijs centraal. Daarbij is er veel aandacht voor de individuele leerling. Ook is er veel ruimte voor levensbeschouwelijke, culturele en sportieve vorming.

Voor de vestiging in Heerde heeft SBM een meerjaren onderhoudsplan opgesteld op basis van de conditiemetingmethodiek, zoals genormeerd in de NEN 2767.
Het gebouw is bouwkundig en installatietechnisch geanalyseerd en in kaart gebracht met behulp van software. De inspecties zijn grotendeels ter plaatse administratief verwerkt in daarvoor gespecialiseerde inspectieprogramma's. De verkregen informatie kan op een later tijdstip worden overgezet naar een database van waaruit managementoverzichten kunnen worden gegenereerd.

Samen met De Noordgouw worden de meerjarenplannen regelmatig geactualiseerd, waarmee de gedane investering gegarandeerd blijft.

opdrachtgever
Christelijk College De Noordgouw, Heerde

diensten SBM
Vastgoedmanagement, waaronder:
- gebouwinspecties volgens NEN 2727 inclusief gebouwgebonden installaties
- geautomatiseerde opnames ter plaatse
- genereren jaarplannen en meerjaren onderhoudsplannen (MJOP)

inspecteur
Bert Beulenkamp

periode
2008 – heden

oppervlakte
ca. 13.750 m² b.v.o.

inspectiewijze
bouwkundig
gebouwgebonden installatie

analyse
gebouw- en installatiegebonden contracten


Bert Beulenkamp

inspecteur

NEEM CONTACT OP

Wij creëren
huisvesting van waarde

Vestiging Almelo

Hofstraat 79
7607 AC Almelo
Postbus 665  7600 AR Almelo

tel: 0546 - 85 19 19
mail: info@sbm-groep.nl

Route naar Almelo >

Vestiging Apeldoorn

Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Copyright 2023 - SBM Bouw- en vastgoedmanagers B.V. - KvK-nummer 06090607

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring