BOUW- EN
VASTGOEDMANAGERS

U bevindt zich hier:

Maartenscollege, Haren

Het Maartenscollege bestaat sinds 1946. In de herfst van 1984 werd de Internationale School gesticht als separate organisatie om onderwijs te geven voor internationale studenten in het noorden van Nederland, waarbij Engels de voertaal is.

In 1992 fuseerden beide scholen tot het Maartenscollege, waarna het zich later aansloot bij de Stichting Carmelcollege. Het Maartenscollege heeft een duidelijke missie; het opleiden van jonge mensen tot verantwoordelijke wereldburgers, die op een creatieve, kritische en zinvolle wijze bijdragen aan de samenleving waarvan zij deel uitmaken. Het Maartenscollege stelt alles in het werk om deze visie betekenis te geven in de dagelijkse praktijk. Het realiseren van passende onderwijs huisvesting maakt daarvan onderdeel uit.

Het project: fase 1: Upgrading verkeersruimten en aula
Na een eerdere prettige samenwerking tussen SBM en de Stichting Carmelcollege is SBM gevraagd om voor de locatie Maartenscollege te Haren het projectmanagement te voeren met betrekking tot de upgrade werkzaamheden van de verkeersruimten en de aula. SBM heeft in een zeer kort tijdsbestek het doel en de verwachtingen met betrekking tot de upgrade geïnventariseerd en vertaald in een organisatieplan, investeringskostenoverzicht, de planning en een werkbestek.

Op basis van heldere kaders is e.e.a. vervolgens begroot en uitgevoerd. In een zeer korte tijd is een goede 1e stap gezet naar de gewenste huisvesting, passend bij de doelstellingen en toekomstvisie van de school. Aangezien slechts een deel van de huisvesting is gerenoveerd zal het resterende deel tevens worden aangepakt. De planvorming voor deze volgende fasen zal planmatig en gefaseerd worden aangepakt, rekenschap gevende aan alle aspecten van het businessplan van het Maartenscollege.

opdrachtgever
Stichting Carmelcollege, Hengelo

diensten SBM
- projectmanagement
- kostenmanagement
- directievoering
- toezicht

directeur - adviseur
Sander van Kessel

fasen
definitief ontwerp t/m realisatiefase

periode
2010 - 2011

oppervlakte
ca. 2.000 m² b.v.o. - fase 1

investeringskosten
niet vrijgegeven

bouwkundig aannemer
BAM Techniek B.V., Regio Noordoost, Emmen


Sander van Kessel

directeur - adviseur

NEEM CONTACT OP

Wij creëren
huisvesting van waarde

Vestiging Almelo

Hofstraat 79
7607 AC Almelo
Postbus 665  7600 AR Almelo

tel: 0546 - 85 19 19
mail: info@sbm-groep.nl

Route naar Almelo >

Vestiging Apeldoorn

Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Copyright 2023 - SBM Bouw- en vastgoedmanagers B.V. - KvK-nummer 06090607

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring