BOUW- EN
VASTGOEDMANAGERS

U bevindt zich hier:

Meerjaren onderhoudsplan LSG-Rentray, Eefde

LSG-Rentray is een organisatie voor jeugdzorg en opvang van ama's (alleenstaande minderjarige asielzoekers). LSG-Rentray stuurt verschillende organisaties aan die actief zijn in de jeugdzorg in Midden- en Oost-Nederland.

LS-Rentray beschikt over een groot aantal panden waarin zij hun dienstverlening organiseren. Dit zijn panden met verschillende functionaliteiten, o.a. panden voor 24-uurs opvang, panden voor dagopvang en kantoorpanden.

Vanuit het door SBM voor LSG-Rentray opgestelde Vastgoed Visieplan zijn de meerjaren onderhoudsplannen opgesteld. Zaken die vanuit het visieplan aandacht behoefden zijn meegenomen in de meerjaren onderhoudsplannen als upgrading van de desbetreffende bouwkundige of installatietechnische onderdelen. Daarnaast zijn de kwaliteitseisen samen met LSG-Rentray besproken en per gebouw vastgelegd. Hiermee is de basis voor de meerjaren onderhoudsplannen vastgelegd.

De onderhoudsplannen zijn opgesteld voor een tijdspanne van 10 jaar. Ieder jaar wordt een jaarplan opgesteld waarin de werkzaamheden voor het desbetreffende jaar zijn vastgesteld. Dit jaarplan dient als leidraad voor de uitvoering waardoor snel inzichtelijk gemaakt kan worden wat de status aangaande onderhoud voor het betreffende gebouw is.

In de meerjarenplannen zijn grafische afbeeldingen opgenomen waarin de kosten voor onderhoud en investeringen zijn aangegeven.

opdrachtgever
LSG-Rentray, Eefde

diensten SBM
- bouwkundige inspectie vastgoed
- opstellen budgetplannen voor lange termijn
- bouwkundige ondersteuning

inspecteur
Bert Beulenkamp

fasen
gebruiksfase

periode
2007 - 2013

oppervlakte
ca. 50.000 m² b.v.o.Bert Beulenkamp

inspecteur

NEEM CONTACT OP

Wij creëren
huisvesting van waarde

Vestiging Almelo

Hofstraat 79
7607 AC Almelo
Postbus 665  7600 AR Almelo

tel: 0546 - 85 19 19
mail: info@sbm-groep.nl

Route naar Almelo >

Vestiging Apeldoorn

Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Copyright 2024 - SBM Bouw- en vastgoedmanagers B.V. - KvK-nummer 06090607

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring