BOUW- EN
VASTGOEDMANAGERS

U bevindt zich hier:

Revitalisatie Carmelcollege, Emmen

Het Carmelcollege Emmen, deel uitmakend van de Stichting Carmelcollege, is een brede scholengemeenschap met opleidingen: VMBO-beroepsgericht, MAVO, HAVO en Atheneum. Daarnaast kent de school tweetalig onderwijs (TTO) voor HAVO- en Atheneumleerlingen en faciliteiten voor topsportleerlingen (LOOT). Het Carmelcollege profileert zich met maatwerk en bijzondere opleidingen.

Maatwerk

Maatwerk betekent dat het leren van de individuele leerling centraal staat. De school ontwikkelt een onderwijsvisie, waarbij iedere leerling een eigen individueel leertraject volgt en zijn/haar eigen leerroute kiest in het tempo dat hij/zij aankan. Tijdens de lessen wordt er ingezet op individuele trajecten op alle niveaus van VMBO tot en met Atheneum.

Van onderwijsvisie naar huisvestingsvisie naar realisatie

Vanuit de docenten is onder leiding van een onderwijskundig adviesbureau een onderwijsvisie ontwikkeld binnen welke het maatwerk realiseerbaar is. Vervolgens heeft SBM, in samenwerking met de docenten, de schoolleiding en de onderwijskundig adviseur hierover een huisvestingsvisie ontwikkeld. In een interactief proces is gezocht naar een zo flexibel mogelijke, optimale omgeving voor de gewenste manier van lesgeven. Daarnaast is bij alle deelprojecten aansluiting gezocht bij de kwalitatieve eisen vanuit de Stichting Carmelcollege alsmede het concept "frisse scholen". SBM heeft het proces gestuurd ten aanzien van de organisatie, budgetten (investeringskosten en exploitatiekosten), planning en fasering, informatieverstrekking en communicatie en kwaliteit. Tevens is bij iedere fase een expliciete risico-analyse uitgevoerd. Op deze wijze is een functionele, duurzame en aantrekkelijke omgeving voor leerlingen en docenten gerealiseerd binnen budget en planning.

Enkele bijzonderheden

Voorafgaand aan de ontwikkeling van de plannen is aansluiting gezocht bij de financieringswijze in het onderwijs alsmede de toekomstvisie van de onderwijsinstelling teneinde een haalbare exploitatie nu en in de toekomst te realiseren. Planning en fasering zijn belangrijke aandachtspunten geweest, omdat bouw en onderwijs gelijktijdig plaatsvonden.

opdrachtgever
Carmelcollege Emmen, Emmen

diensten SBM
- procesmanagement
- projectmanagement
- kostenmanagement
- directievoering

directeur - adviseur
Sander van Kessel

fasen
initiatief- t/m realisatiefase

periode
2009 - 2010

oppervlakte
ca. 5.200 m² b.v.o.

investeringskosten
ca. € 2,8 miljoen inclusief BTW

bouwkundig aannemer
Kuper en Kroeze B.V., Emmen

installateur
BAM Techniek, Emmen


Sander van Kessel

directeur - adviseur

NEEM CONTACT OP

Wij creëren
huisvesting van waarde

Vestiging Almelo

Hofstraat 79
7607 AC Almelo
Postbus 665  7600 AR Almelo

tel: 0546 - 85 19 19
mail: info@sbm-groep.nl

Route naar Almelo >

Vestiging Apeldoorn

Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Copyright 2024 - SBM Bouw- en vastgoedmanagers B.V. - KvK-nummer 06090607

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring