BOUW- EN
VASTGOEDMANAGERS

U bevindt zich hier:

Stichting Berkelhof Wonen, Lochem

Stichting Berkelhof Wonen beheert 67 seniorenwoningen voor senioren van 55 jaar en ouder. Iedere woning is voorzien van een alarmeringssysteem dat in verbinding staat met naastgelegen verpleeg-/verzorgingshuis De Hoge Weide. Men woont zelfstandig, maar kan gebruik maken van enkele voorzieningen van De Hoge Weide.

De stichting heeft gekozen voor meer inzicht en sturing op een deel van de exploitatiekosten middels een meerjaren onderhoudsplan van SBM. Met de verkregen informatie wordt de Stichting Berkelhof Wonen in staat gesteld om haar jaarlijkse onderhoudsbudgetten optimaal af te stemmen op de praktijksituatie. De afstemming is van toepassing voor de korte, maar ook voor de langere termijn, aangezien ook geanticipeerd wordt op mogelijke kosten voor de toekomst. Naast het meerjarenplan is gelijktijdig een jaarplan beschikbaar dat dient als leidraad voor de uitvoering van werkzaamheden voor het betreffende jaar.

De structuur van de meerjarenplannen is in samenwerking met Berkelhof Wonen opgezet. Hiermee is een plan ontstaan dat ook binnen de stichting aansluiting heeft. De plannen richten zich per locatie op het exterieur, interieur van algemene ruimten en gebouwgebonden installaties. Het interieur is onderverdeeld naar gebruiksfase waaraan de opgenomen condities van de bouwkundige elementen gekoppeld zijn.
Door de jaarlijkse actualisatie van de plannen blijft de investering behouden en beschikt de Stichting Berkelhof Wonen jaarlijks over een actueel overzicht in zowel financiële als technische zin. Tevens draagt SBM daar waar nodig zorg voor de advisering en begeleiding van de uit te voeren werkzaamheden welke uit de meerjarenplannen naar voren komen.

opdrachtgever
Stichting Berkelhof Wonen, Lochem

diensten SBM
Vastgoedmanagement, waaronder:
- inspectie vastgoed en gebouwgebonden installaties
- conditiemeting conform NEN 2767
- technische ondersteuning

inspecteur
Bert Beulenkamp

periode
2010 - heden

oppervlakte
ca. 5.500 m² b.v.o.


Bert Beulenkamp

inspecteur

NEEM CONTACT OP

Wij creëren
huisvesting van waarde

Vestiging Almelo

Hofstraat 79
7607 AC Almelo
Postbus 665  7600 AR Almelo

tel: 0546 - 85 19 19
mail: info@sbm-groep.nl

Route naar Almelo >

Vestiging Apeldoorn

Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Copyright 2023 - SBM Bouw- en vastgoedmanagers B.V. - KvK-nummer 06090607

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring