BOUW- EN
VASTGOEDMANAGERS

U bevindt zich hier:

Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem

Het Waterschap Rijn en IJssel in Doetinchem heeft recent haar nieuwe markante onderkomen in Doetinchem in gebruik genomen. Het pand is geheel in de geest van het water ontworpen en vormt een bijzonder geheel met haar omgeving.

Het Waterschap Rijn en IJssel voert haar taken uit onder andere gericht op dijkbeheer, waterkwaliteit en - kwantiteit en vaarwegbeheer.

Voor het nieuwe pand is met de ingebruikname een meerjaren onderhoudsplan opgesteld gericht op de bouwkundige en de installatietechnische elementen. Met deze informatie wordt Rijn en IJssel in staat gesteld om sturing uit te oefenen op het jaarlijks te reserveren budget voor onderhoud. In de plannen zijn naast de noodzakelijke kosten voor instandhouding tevens de investeringen opgenomen. Hierdoor ontstaat een compleet beeld van de jaarlijkse kosten die nodig zijn om het vastgoed in de gewenste conditie te houden.

In het meerjarenplan zijn de garantiewerkzaamheden vanuit de nieuwbouw en oplevering geïntegreerd. Hiermee zijn de belangrijkste garantie-onderdelen benoemd en voor langere tijd vastgelegd, zodat op termijn onduidelijkheden over garantiezaken zoveel mogelijk worden voorkomen. Tevens zijn hiermee de regelmatig uit te voeren werkzaamheden om voor garantie in aanmerking te blijven komen geregeld.

Daarnaast vormt het plan een leidraad voor de onderhoudswerkzaamheden die in het jaarplan zijn opgenomen. Het overzicht geeft inzicht in het soort werkzaamheden en de omvang ervan. Desgewenst kan SBM ondersteunend optreden om eenduidige omschrijvingen van de werkzaamheden samen met het Waterschap Rijn en IJssel op te stellen, aan te besteden en via derden in uitvoering te brengen.

opdrachtgever
Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem

diensten SBM
Vastgoedmanagement, waaronder:
- gebouwinspecties volgens NEN 2767 (bouwkundig en installatietechnisch)
- meerjarenonderhoudsplannen in Planon
- ondersteuning uitvoering van het jaaronderhoud

inspecteur
Bert Beulenkamp

periode
2010 - 2014

oppervlakte
ca. 8.750 m² b.v.o.Bert Beulenkamp

Inspecteur

NEEM CONTACT OP

Wij creëren
huisvesting van waarde

Vestiging Almelo

Hofstraat 79
7607 AC Almelo
Postbus 665  7600 AR Almelo

tel: 0546 - 85 19 19
mail: info@sbm-groep.nl

Route naar Almelo >

Vestiging Apeldoorn

Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Copyright 2023 - SBM Bouw- en vastgoedmanagers B.V. - KvK-nummer 06090607

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring